Турецкий для деловой поездки

Все вопросы, связанные с изучением, происхождением и грамматикой турецкого языка. Переводы текстов, песен. Изучаем турецкий вместе!
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ --ULUSLARARASI FAALİYETLER

Так же можно посмотреть бизнес курс турецкого языка онлайн и лексика на турецком тут лексика для бизнеса
Конференции-Konferanslar

Где находится…?-...nerede bulunuyor?

Бюро информации-Danışma bürosu

Пресс-центр-Basın merkezi

Бюро переводов-Tercüme bürosu

Зал заседаний-Oturum salonu

Вот квитанция моего платежного поручения-İşte ödeme makbuzum

Могу ли я оплатить регистрационный взнос

Кредитной карточкой?-Kayıt parasını kredi karti ile ödeyebilirmiyim?

Когда состоится…?-...ne zaman olacak?

-церемония открытия конференции--konferansın açılış töreni

-пленарное заседание-Genel kurul toplantısı

-дискуссия за «круглым столом»-‘yuvarlak masa’tartışması

Где я могу получить…?-...nereden alabilirim?

-программу конференции--Konferansın programını

-список участников--katılanların listesini

-карточку участника--katılanın kartını

-наушники--kulaklığı

Где будет проходить заседание…?-...toplantısı nerede geçecek?

-рабочей группы--iş grubunun

-технического комитета--teknik komitenin

Какие рабочие языки конференции?-Konferansın çalışma dilleri hangisi?

Будет ли перевод выступлений на русский язык- Konuşmalar rusçaya çevrilecek mi?

Каков регламент выступлений?-Her konuşmaya ayrılan zaman nedir?

Сколько времени отводится для дискуссии?-Tartışma ne kadar sürecek?

Я буду выступать на немецком языке.-Ben almanca konuşacağım.

Где находится ксерокс?-Fotokopi nerde bulunur?

Вот текст моего выступления для переводчиков-Işte tercümanlar için konuşmanın teksti

После кого я выступаю?-Kimden sonra konuşacagım?

На какой секции вы делаете доклад?-Hangi kolda konuşma yapıyorsunuz?

Какая тема вашего доклада?-Konusmanızın konusu nedir?

Какую фирму вы представляете?-Hangi şirketi temsil ediyorsunuz?

У меня есть несколько…-Birkaç..var

-вопросов-Sorum

-возражений-İtirazim

-замечаний-düşüncem

Я высказал мою личную точку зрения-Ben kendi görüşümü dile getirdim

Я не согласен с…-Ben...razı degilim

-вашими аргументами-Kanıtlarınıza

-такой постановкой вопроса-Sorunun böyle konuş tarzına

Какими проблемами занимается ваша организация?-Örgütünüz ne gibi sorunlarla uğraşıyor?

С какими фирмами вы поддерживаете контакты?-Hangi firmalarla temas sürdürüyorsunuz?

Предлагаю обсудить…-...tartışmayı öneriyorum

-возможные формы сотрудничества-..İşbirliğinin olasılı şekillerini

-условия контракта-..kontratın şartlarını

Каковы ваши условия?-Şartlarınız nedir?

Какие сроки поставок…?-..teslim süresi nedir?

-приборов-..aletlerin

-оборудования-Donatımın

Предлагаем осуществить поставки…-Teslimi ..ile yapmayı öneriyoruz

-водным путем-..su yolu

-по железной дороге-Demiryolu

-автотранспортом-kamyonlar

Где состоится подписание…?-...nerde imzalanacak?

-соглашения о сотрудничестве-İşbirliği ile ilgili anlaşma

-контракта-Kontrat

-плана сотрудничества-İşbirliğin plânı


СЛОВА К ТЕМЕ:


Авторское право-Telif hakkı

Брифинг-Brifing

Бюллетень голосования-Oylama bületini

Вести переговоры-Göruşme yapmak

Вносить поправку-Değişiklik yapmak

Вносить предложение-Öneri yapmak

Возможные формы сотрудничества-İşbirliğinin olasılı şekilleri

Выставка-Sergi

Выставочный зал-Sergi salonu

Делегат-Delege

Дирекция-Müdüriyet

Дискуссия-Tartışma

Доклад-Konusma /rapor

Докладчик-Konuşmacı/raporcu

Доска объявлений-İlân tablosu

Заключать соглашение-Anlaşma yapmak

Зал для переговоров-Görüşmeler salonu

Зал заседаний-Oturum salonu

Замечание-Düşünce

Импорт-İthalât

Импортировать-İthal etmek

Исследование-Araştırma

Комитет-Komite

Консультация-Danışma

Конференция-Konferans

Лицензия-Lisans

Обмен информацией-Bilgi alış verişi

Официальный язык-Resmî dil

Партнер-partner

Проспект-tanıtmalık

Регистрация-Kayıt

Техническая документация-Teknik belgeleme

Участник-Katılan

Финансировать-Finanse etmek

Фирма-Firma/şirket

Эксперимент-Deney

Эксперт-Eksper

Экспорт-İhracat

Экспортировать-İhraç etmek

Ярмарка-Fuar


İŞ KONTAKTLARI-ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ


Я хотел бы видеть…-Ben ..ile görüşmek isterdim

Простите но он/она сейчас занят(а)-Özür dilerim o şuan meşgül

Надеюсь он освободится через полчаса-İnşallah, yarım saat sonra müsait olacak

Не могли бы вы уделить мне несколько минут-Benim için birkaç dakikanız var mı?

Я вас долго не задержу-Fazla sürmez

Можем ли мы поговорить о контракте?-Kontratoyu hakkında konuşabilir miyiz?

Когда вы сможете нам передать документацию?-Evrakları ne zaman alabileceğiz?

Цель моего визита-представить необходимые документы-Gelişmim amacı size gerekli olan evrakları vermektir

Документы,возможно,будут получены завтра-Evraklar yarın gelecek,herhalde

Давайте обсудим условия платежа-Ödeme şartlarını konuşalım

Мы думаем,что цена конкурентоспособна-Biz fiyatı rekabete dayanıklı olduğunu düşünüyoruz

Мы обдумаем ваши цены-Fiyatları düşünürüz

Ваши цены немного высоки-Fiyatlarınız bize yüksek geldi

К сожалению, мы не можем согласиться с вашей ценой-Maalesef fiyatınıza kabul etmiyoruz

Платеж должен быть произведен в течение 10 дней-Ödeme on gün içinde yapılacaktır

Можете ли вы предоставить нам скидку?-Bizim için indirim imkanı var mı?

Какую скидку вы просите?-Ne kadar düşürmemizi istersiniz?


ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ-ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER


Мы хотели бы заключить соглашение с вашей фирмой.-Şirketinizle bir anlaşma yapmak isterdik

Нас интересуют последние разработки вашей фирмы-Şirketinizin son buluşmalarına merak ediyoruz

Кто является вашим основным заказчиком?-Asıl tüketiciniz kimdir?

В какие страны вы экспортируете свою продукцию,-Mallarınızı hangi ülkelere ithalat ediyorsunuz?

Мы торгуем со многими зарубежными фирмами-Birçok yurt dışı şirketlere iş yapıyoruz

Мы интересуемся вашей продукцией-Ürünleriniz ilgimizi çekiyor

Наша фирма имеет посреднические организации за рубежом -Bizim yurk dışında acenteliklerimiz var

ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ-ŞARTLARI KONUŞMA


Мы можем предложить наш товар на условиях-Ürünlerimizi F.O.B (C.I.F) olarak FOB(CIF) teklif edebiliriz

Ваш товар удовлетворяет нашим требованиям-Ürünleriniz verdiğimiz şartlara uyuyor

Ваше предложение приемлемо-Teklifiniz kabul olunabilir

Ваши условия нас устраивают-Şartlarınızı uygun buluyoruz

Мы решили принять ваше предложение -T eklifinize evet demeye karar verdik

На имя нашей фирмы предоставлен кредит -Şirketimizin adına kredi açılmıştır

Ваши условия погрузки для нас неудобны -Teklif ettiğiniz yükleme şartları bizim için uygun değildir

Это будет пользоваться спросом-Bunun piyasa arzı olacaktır

Вы можете предоставить отсрочку платежа? - Ödeme ertelemesi yapabilir misiniz

Мы поставим товар 2-мя партиями - Malı iki parti olarak teslim edeceğiz

Мы послали товар на консигнацию - Malı konsinye verdik
Аватара пользователя
amax
Site Admin
 
Сообщения: 439
Фото: 4
Регистрация: 04 апр 2006

Выкладываю тут темы и примеры писем из книги по бизнес-турецкому,которую я составляю.
А так же буду давать словарь-комментарии к теме делового турецкого языка.


Genel bilgi istekleri

1 Bize lütfen tüm ürünlerinizin fiyat listelerini yol-
layınız.
2 Biz devamlı olarak .. , satın almaktayız ve bize
neler teklif edebileceğinizi bilmek istiyoruz.
3 Biz ... 'in ... 'daki en büyük distribütörüyüz
ve sizinle çalışmak istiyoruz.
4 ... 'de satmak üzere ne tür mallar teklifi edebi-
leceğinizi bize lütfen bildiriniz.
5 Şu anda kışlık çeşitlerimizi hazırlamakta oldu-
ğumuzdan bize neler teklif edebileceğinizi
şimdi öğrenmek istiyoruz.
6 Ürünlerinizi ... 'e ihraç ediyor musunuz?
7 Lütfen bize en uygun teklifinizi yollayınız. Şu
anda ... için ithal lisansı almış bulunuyoruz.
8 Hangi malları ürettiğinizi lütfen bize bildiriniz.
9 Bize . . . yollayıp yollayamayacağınızı lütfen bil-
diriniz.
10 Rakip bir firma bize ayrıntılı bir teklif yolladı.
11 Sizinle çalışmaya devam etmeyi çok arzu edi-
yoruz ve önerinizi bekliyoruz.

Основной запрос

1 Пожалуйста, отправьте нам прайс-лист на всю продукцию.

2 Мы постоянно закупаем … и хотим знать, что вы нам можете предложить.

3 Мы самый крупный дистрибьютор … в … и хотим с вами работать.

4 Пожалуйста, сообщите нам какие типы товаров с целью их продажи в… вы можете нам предложить.

5 Мы сейчас готовим серию зимних товаров и сейчас хотели бы знать, что вы можете нам предложить.

6 Вы экспортируете свою продукцию в…?

7 Пожалуйста, пришлите нам самое подходящее свое предложение. Мы сейчас получили лицензию на импорт.

8 Пожалуйста, сообщите нам, какую продукцию вы изготавливаете.

9 Сообщите, можете ли вы нам отправить…?

10 Фирма-конкурент выслала нам детальное предложение.

11 Мы хотим продолжать с вами работать и ждем ваших предложений.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Broşür isteği

1 Ürünlerinizle ilgilenmekteyiz. Bize gönderebi-
leceğiniz broşürleriniz var mı?
2 Bize bir broşür yollayabilir misiniz?
3 Şirketimizin çeşitli servisleri için ihtiyacımız olan broşürünüzden
... adet yollayınız

4 Gönderdiğiniz broşürler postada kullanılmaya-
cak derecede yıprandığından bize bir miktar
daha postalamanızı rica ederiz.
5 Bize . . . (istenen dil) yazılmış bir broşür posta-
layabilir misiniz?
6 Broşürünüzün tüm koşulları ve önemli ayrıntıla-
rı içerdiğini umuyoruz.


Запрос брошюры/каталога

1 Мы заинтересованы в вашей продукции. У вас имеются брошюры, которые вы бы могли нам отправить?

2 Вы можете нам выслать брошюры?

3 Пожалуйста, вышлите … штук брошюр, которые нам потребуются для различных департаментов нашей компании.

4 Брошюры, которые вы отправили, по причине повреждения во время пересылки,
пришли в состояние негодности. Не могли бы вы нам выслать еще некоторое количество?

5 Вы можете нам отправить брошюру на (…) языке?

6 Мы надеемся, что ваша брошюра содержит все условия и важные детали.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Fiyat listesi isteği

1 Lütfen komple fiyat listenizi yollayınız.
2 Lütfen bize fiyatlarınızı bildiriniz.
3 Lütfen en düşük fiyatınızı bize e-maille bildiriniz.
4 Lütfen bize en düşük fiyatınızı veriniz.
5 Fiyat verirken yıllık asgarî. . . adetlik bir miktarı
lütfen göz önünde bulundurunuz.
6 Lütfen fiyatınızı . . . (döviz cinsi) olarak veriniz.
7
Fiyatlarınızı c.i.f.* olarak hesaplamanızı istiyoruz.
8 Burada ... 'de büyük bir rekabet olduğundan
lütfen vereceğiniz fiyatların mümkün olduğu
kadar düşük olmasına dikkat ediniz.
9 Bize lütfen net (brüt, f.o.b., c.i.f.) fiyatlarınızı
veriniz.
10 Fiyat verirken yüksek gümrük vergileri öde-
mekte olduğumuzu göz önünde tutmalısınız.
11 Bu fiyat listesinin ne zamana kadar geçerli ol-
duğunu lütfen bize bildiriniz.

Запрос прайс-листа

1 Пожалуйста, вышлите нам полный прайс-лист.
2 Сообщите нам ваши цены, пожалуйста.
3 Пожалуйста, сообщите нам по имэйлу ваши самые низкие цены.
4 Пожалуйста, дайте нам самые низкие цены.
5 Назначая цену учитывайте пожалуйста минимальное количество … в год.

6 Пожалуйста, сообщите нам вашу цену в (валюта).
7 Мы просим вас посчитать цену на условиях c.i.f.*
8 По причине очень большой конкуренции тут, убедитесь, что ваши цены настолько низки,
насколько это возможно.

9 Пожалуйста сообщите нам цену (брутто**, f.o.b.***, c.i.f.)

10 Назначая цену, вы должны иметь в виду, что мы вынуждены платить высокие таможенные пошлины.
11 Сообщите нам пожалуйста, до какого времени данный прайс-лист действителен.
* CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) — торговый термин, который используется в международной торговле, когда используется морской транспорт. Поставка на условиях CIF означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешёл через поручни судна в порту ОТГРУЗКИ, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы, а также стоимость страховки для морских перевозок.
**Брутто- Общий (о весе или массе товара вместе с тарой или упаковкой) .
*** FOB (Free On Board — франко борт, буквально — бесплатно на борт судна) — международный торговый термин Инкотермс, использующийся для обозначения условий поставки груза и определения стороны, на которую ложатся расходы по транспортировке и/или определения точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Kalite ve garantiyle ilgili bilgi isteği

1 Lütfen bize ürünlerinizin kalitesiyle ilgili kesin
bilgi yollayınız.
2 Lütfen bize aynı kalitedeki malların hâlâ stoku-
nuzda mevcut olup olmadıklarını bildiriniz.
3 Yalnızca en iyi kalitedeki malları kabul edebili-
4 riz

Bize lütfen aynı kalitedeki malları uzunca bir
süre için temin edip edemiyeceğinizi bildiriniz.


5 Ürünlerinizin kalitesinde bir değişikliğin söz
konusu olup olmayacağını bize bildiriniz.
6 Müşterilerimiz sadece birinci sınıf kaliteli malla-
ra çok önem verirler.

7 Bizim için kalite fiyattan daha önemlidir.
8 Ürünleriniz için garanti verip vermediğinizi lüt-
fen bize bildiriniz.
9 Verdiğiniz garantileri artırıp artıramayacağınızı
lütfen bize bildiriniz.
10 Ürünleriniz ancak yeterli garantiler verilebildiği
takdirde burada tutunabilir.

11 Biz yalnızca uzun süreli garantisi olan birinci
sınıf mallar satıyoruz.

Запрос о качестве и гарантиях

1 Пожалуйста, пришлите нам данные о качестве вашей продукции.

2 Пожалуйста, сообщите нам, имеются ли у вас до сих пор на складах товары данного качества.

3 Мы принимает товар только самого лучшего качества.


4 Сообщите нам, сможете ли вы обеспечивать товарами данного качества
в течение продолжительного времени.

5 Сообщите нам, возможны ли какие-либо изменения в качестве вашего товара.

6 Наши клиенты ценят только товары наилучшего качества.

7 Для нас качество важнее цены.

8 Сообщите, даете ли вы гарантию на ваши товары.

9 Сообщите нам, можете ли вы расширять свои гарантии.

10 Ваша продукция сможет держаться здесь при условии достаточных гарантий.

11 Мы продаем товар первого класса с долговременными гарантийными условиями.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Miktar ve ebat ile ilgili bilgi isteği

1 Lütfen bize stokunuzda hangi miktarların bu-
lunduğunu bildiriniz.
2 Bu maldan çok satıyoruz. Aylık .. . talebimizi
karşılayabilir misiniz?

3 Lütfen bize sipariş başına asgarî miktarı bildiri-
4 niz.
Söz konusu maldan hangi miktarları düzenli
olarak kısa sürede teslim edebilirsiniz?

5 Kısa bir süre sonra büyük miktarda... 'a ihti-
yacımız olacak. Bize bu malı sağlayabilir misi-
6 nız;
Lütfen bize malın ebatları ve ağırlığı ile ilgili ke-
sin bilgi veriniz.
7 Lütfen bize (ürünlerinizin) ebatlarını ve ağırlık-
larını değiştirip değiştiremeyeceğinizi bildiriniz.

Запрос информации о количестве и размерах

1 Пожалуйста, сообщите нам какое количество товара у вас находится на складе.

2 Мы продаем много этого товара. Вы сможете удовлетворить наш спрос на … штук в месяц?

3 Пожалуйста, сообщите нам минимальное количество заказа.

4 Какое количество товара вы можете регулярно за короткие сроки поставить?

5 В ближайшее время нам понадобится … в большом количестве.
Вы можете нас обеспечить этими товарами?

6 Пожалуйста, дайте нам точные данные по размерам товара и весу.

7 Пожалуйста, проинформируйте нас о возможности внесения изменений в размеры и вес вашего товара.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Numune isteği

1 Numuneleriniz var mı?
2 Lütfen ürünlerinizden birkaç numune yollayı-
nız
3 Biz genellikle ancak numuneleri gördükten
sonra sipariş veririz.
4 Numuneleriniz bize ürünlerinizin renk ve kali-
teleriyle ilgili fikir verebilmelidirler.
5
Lütfen bize çeşitlerinizden birkaç numuneyi
ücretsiz olarak yollayınız.
6 Lütfen numunelerin iyi bir şekilde işaretlenmiş
olmalarına dikkat ediniz.
7 Gönderdiğiniz numuneleri hâlâ
çeşitlerinizin arasında bulunduruyor musunuz?
8 Numunelere tam olarak uymadığı takdirde sevk
edilen tüm mallar geri gönderilecektir.

Запрос образца

1 У вас есть образцы товара?

2 Пожалуйста, отправьте нам несколько образцов.

3 Мы обычно делаем заказ, после того как ознакомимся с образцами.

4 Образцы должны дать нам представление о цвете и качестве вашего товара.

5 Пожалуйста пришлите нам бесплатно несколько образцов вашего товара.

6 Пожалуйста, обратите внимание, чтоб ваши экземпляры были хорошо маркированы.

7 Высланные вами образцы до cих пор находятся в вашем ассортименте?

8 Все товары, которые не будут соответствовать вашим образцам,
будут отправлены обратно.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Deneme sevkıyatı

1 Mallarınızı deneme niteliğinde yollamanızı arzu
ediyoruz.
2 Bize deneme niteliğinde bir parti.. . yollayıp
yollayamayacağınızı lütfen bildiriniz.
3 Lütfen bize deneme niteliğinde yollanacak bir
parti mal için indirimin ne olacağını bildiriniz.

4 Deneme sevkıyatın asgarî ne kadar olması ge-
rektiğini bize bildiriniz.

5 Deneme niteliğindeki sevkıyatınız bizi tümüyle
tatmin ettiği takdirde size büyük siparişler ve-
receğimizden emin olabilirsiniz.

Пробная поставка

1 Мы просим выслать нам ваши товары с целью пробы их качества.

2 Пожалуйста, сообщите нам, сможете ли вы нам поставить партию … с целью пробы качества.

3Сообщите нам, какая будет скидка на партию товара, которая будет отправлена с целью пробы качества.

4 Пожалуйста, сообщите нам, какой минимально должен быть пробный заказ.

5 Вы можете быть уверены , что если поставка ,с целью пробы качества полностью нас удовлетворит,
мы готовы заказать у вас большую партию.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Deneme koşuluyla satın alma

1 Sizden deneme niteliğinde mal alıp alamayaca-
ğımızı lütfen bize bildiriniz.

2 Bize deneme niteliğinde . . . yollayabilir misi-
niz?

3 Lütfen sizden deneme niteliğinde mal alabil-
memiz için bize koşullarınızı bildiriniz.


4 . . . 'nizi deneme niteliğinde ne kadar süreyle
tutabiliriz?
5 Biz makineleri ancak deneme niteliğinde, teste
tabi tuttuktan sonra sipariş etmeyi prensip
edindik.

Покупка на основе пробного заказа

1 Пожалуйста, сообщите нам о возможности заказа у вас
пробной партии с целью пробы качества.

2 Вы можете выслать нам … с целью пробы качества.


3 Пожалуйста сообщите нам условия получения товара
с целью проверки его качества.

4 Как долго мы можем держать … с целью пробы его качества?

5 Мы обычно делаем заказ машин после того
как проведем нужное тестирование
на основе пробного заказа.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Özel tekliflerle ilgili bilgi isteği

1 İşyerimizin açılışı dolayısıyla çekici nitelikte
özel bir teklife ihtiyacımız vardır.

2 Lütfen bize ne gibi bir özel teklifte bulunabile-
ceğinizi bildiriniz.

3 İhtiyaç/Üretim fazlası . . . almak istiyoruz. Bize
böyle bir teslimat yapabilir misiniz?

4 . . . adetlik bir siparişi esas alarak bize özel bir
teklifte bulunabilir misiniz?

5 Lütfen özel tekliflerinizi bize devamlı olarak
sevk etmek isteyip istemediğinizi bildiriniz.

6 Malınızı piyasamızda tanıtmamız için bize özel
tekliflerde bulunabilir misiniz?
Запрос касательно специального предложения
1 Нам нужно специальное предложение по причине
открытия нового бизнеса.

2 Пожалуйста, сообщите нам, какие специальные
предложения вы готовы нам сделать.

3 Мы хотим сделать закупку... больше нормы.
Вы сможете нам сделать такую подставку?

4 Вы можете сделать нам специальное
предложение на основе заказа … штук?

5 Пожалуйста сообщите нам, готовы ли вы на постоянной основе
отправлять нам специальные предложения?

6 Вы можете нам сделать специальное предложение с целью
предоставления ваших товаров на нашем рынке.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Teslimat ve ödeme koşullarıyla ilgili bilgi isteği

1 Bize lütfen teslimat koşullarınızı bildiriniz.

2 Lütfen bize en kısa teslim sürenizin ne olduğu-
nu bildiriniz.

3 Bize stokunuzdan derhal. .. gönderebilir misi-
niz?

4. Lütfen kesin teslim tarihlerinizi belirtiniz.

5 Önemli zararlardan kaçınmamız için son teslim
tarihine uyulması gerekir.

6 Teslimatın derhal yapılabilmesi için .. . fazla
ödeme yapmaya hazırız.

7 Zamanında gelmediği takdirde sevkıyatı geri
çevirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

8 Sevkıyatı.. . tarihine kadar alacağımızı garanti
edebilir misiniz?

9 Ancak ... ay içinde teslimatı yapılan sevkıyatı
kabul edebiliriz.

10 Teslimatını. .. içinde yapamayacaksanız teklifi-
niz cazip sayılmaz.

11 Lütfen teslimat yapabileceğiniz bütün muhte-
mel yerleri belirtiniz.

12 Lütfen bize ödeme koşullarınızla ilgili bilgi veri-
niz.

13 Lütfen bize her zaman peşin ödemeyle mi ça-
lıştığınızı bildiriniz.

14 Eğer bize dokuz ay vade tanıyabilirseniz size
büyük siparişler verebiliriz.

15 Bize... tutarında kredi açabilir misiniz?


16 Ödemeyi bonoyla yaparsak bize mal satabilir
misiniz?

17 Rakibinizin yaptığı gibi bize ... 'a kadar öde-
me vadesi tanıyabilir misiniz?

18 Ödemelerimizi gayri kabilirücu akreditifle yapa-
bilir miyiz?

19 Siparişlerimiz banka garantisi karşılığında yeri-
ne getirilebilir mi?

Запрос касательно условий поставки и оплаты

1 Сообщите нам пожалуйста условия поставки

2 Сообщите ваш самый короткий период доставки

3 Вы можете немедленно отправить нам … с вашего склада?

4 Пожалуйста, сообщите точные даты поставки.

5 Чтобы нам избежать убытки нужно твердо
придерживаться периода поставок.

6 Мы готовы заплатить дополнительно,
чтобы поставка была сделана немедленно.

7 Мы оставляем за собой право отказаться от товара,
если он пришел не вовремя.

8Вы можете нам гарантировать, что мы получим товар до …(дата).

9 Мы сможем принять только тот товар, поставка которого будет
сделана в течение … месяцев.

10 Ваше предложение не будет интересно нам в случае,
если вы не сможете сделать поставку на протяжении… .

11 Пожалуйста, определите все возможные пункты отправки товаров.

12 Пожалуйста, предоставьте нам информацию о условиях оплаты.

13 Пожалуйста сообщите нам, всегда ли вы работаете
на условиях оплаты наличным расчетом?

14 Если вы сможете предоставить нам рассрочку в 9 месяцев,
то мы сможем делать вам большие заказы.

15 Вы сможете предоставить нам кредит в размере …?

16 Если мы произведем отплату векселем вы сможете продать нам товар?

17 Вы сможете нам предоставить кредитный период
до …, как делает ваш конкурент?

18 Можем ли мы сделать оплату безотзывным аккредитивом?*

19 Может ли заказ быть сделан под гарантию банка?
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Примеры писем:
Sayın Baylar,

Büyük bir çamaşır makineleri üreticisi olarak
önemli miktarda 0,1 - 0,5 beygir gücünde elek-
trik motorlarına ihtiyacımız vardır.
Bu tür motorlar için bize bir teklifte bulunabilir
misiniz? Yılda .. . adetlik bir siparişi esas alarak
bize en düşük fiyatınızı bildirmenizi rica ederiz.
Ayrıntılı teklifinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Уважаемые господа,

Как большая фирма-производитель стиральных машин, нам нужно определенное количество электрических двигателей мощностью 0,1-0,5 лс.
Вы можете нам сделать предложение по такому типу двигателей? Учитывая наш заказ … штук в год, сообщите нам самые низкие свои цены.
Ждем вашего детального предложения.

С уважением,

Sayın Baylar,

Adresinizi. . . temsilcimiz olan Bay .. . 'den al-
dık. Bize, sizin değişik tipte hesap makineleri
ürettiğinizi bildirdi. Makinelerinizi satış progra-
mımıza dahil etmek istiyoruz.
Bizimle iş yapmak istemeniz halinde, bize ay-
rıntılı bir teklifte bulunmanızı rica ederiz.
Yakında sizden haber almak umuduyla.


Saygılarımızla,

Уважаемые господа,

Мы получили ваши адрес от нашего представителя г-на … .Он сообщил нам, что вы производите различного типа вычислительные машины. Мы хотим включить вашу продукцию в нашу программу продаж.
В случае, если вы захотите с нами работать, просим вас выслать нам детальное предложение.
С надеждой на скорый ответ.

С уважением,

Sayın Baylar,

Son yıllarda birçok yabancı markayı.. . piyasa-
sına sürdük ve üretici firmalar için önemli sayı-
lacak bir pazar oluşturduk.
.. .'de sergilendiğini gördüğümüz çeşitleriniz
ilgimizi çekmiş bulunmaktadır.
Bize lütfen ürününüz/ürünlerinizden ... ile il-
gili tüm bilgileri yollayınız. Bu arada müşterile-
rimize mükemmel servis ve onarım kolaylıkları
sunduğumuza dikkatinizi çekmek isteriz.
Cevabınızı büyük bir ilgiyle bekliyoruz.


Saygılarımızla,

Уважаемые господа,
В последние годы мы вывели на рынок … много иностранных марок товаров и для фирм-производителей мы создали важный рынок.
Мы заинтересовались вашей линией товаров, которая была продемонстрирована в … .
Пожалуйста, отправьте нам всею информацию, касательно ваших товаров. К тому же, мы хотим обратить ваше внимание на тот факт, что мы предоставляем своим клиентам отличный сервис и возможность ремонта.

С большим интересом ждем вашего ответа.

С уважением,
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Нужные слова и выражения:
Adet- штука
Ağırlık- вес
Asgarî- минимальный
Asgarî miktarı –минимальное количество
Beygir gücünde- лошадиная сила
Birinci sınıf- первый класс(высокое качество)
Bono-вексель
Dahil etmek- включать
Döviz cinsi- валюта
Fiyat listesi -прайс-лист
Garanti etmek- гарантировать
Gayri kabilirücu akreditif- безотзывный аккредитив
Geçerli-действительный
Göz önünde bulundurmak- учитывать
Göz önünde tutmak- принимать во внимание
Gümrük vergileri- таможенные пошлины
Hakkımızı saklı tutuyoruz- мы оставляем за собой право
Ebat- размеры
İhraç etmek - экспортировать

İndirim -скидка
İthal lisansı- лицензия на импорт
İthalat etmek- импортировать
Koşul- условие
Kredi açmak- предоставить кредит
Mal- товар
Miktar -количество
Numune- образец
Ödeme koşulları- условия оплаты
Ödeme vadesi- рассрочка
Öneri- предложение
Peşin ödeme- оплата наличными (авансом)
Piyasa- рынок
Rakip-конкурент
Rekabet-конкуренция
Sevk etmek- поставлять
Talep-спрос
Teklif etmek- предлагать
Teslim etmek-отправлять
Teslimat- отправка
Ürün-продукция, товар
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

потрясающе!! пишите еще, пожалуйста!!! :Laie_78: :Laie_78: :Laie_78:
Аватара пользователя
Sebilka
странствующий суфий
 
Сообщения: 1
Регистрация: 20 ноя 2006

Sebilka, Спасибо :shy_guy:
Буду писать время от времени или открою даже новую тему по таким бизнес-турецким словам,письмам и так далее :victory:
А для всех желающих веду курсы турецкого языка и по Скайпу тоже (и бизнес турецкого языка) запись тут turkishonline.net.
И если нужна помощь переводчика турецкого языка тоже могу помочь +380663300209
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Yildiz!,Где находится…?-...nerЕde bulunuyor?
-пленарное заседание-Genel kurul toplaNTIsını


Предлагаем осуществить поставки…-Teslimi ..ile yapmayı öneriyoruz

-водным путем-..su yolu

-по железной дороге-Demiryolu

-автотранспортом-kamyonlar
Если использовали -yol... , а не танкеры-поезда, то логичнее было бы в третьем варианте использовать "kara yoları", или "motorlu taşıtları"
Аватара пользователя
Лиса Алиса
 
Сообщения: 380
Фото: 1
Регистрация: 04 фев 2013

"Надеюсь он освободится через полчаса-İnşallah, yarım saat sonra müsait olacak" - а этот перевод убил. Какой иншаллах в деловой речи может быть???
Аватара пользователя
Лиса Алиса
 
Сообщения: 380
Фото: 1
Регистрация: 04 фев 2013

Лиса Алиса,
да что вы придираетесь к фразам,не понимаю??
Это простые фразы общения между людьми.
В деловой поездке люди разговаривают не только шаблонными деловыми фразами это раз.
А во-вторых,первые фразы и сообщения про заседания-это выписка просто из русско-турецкого разговорника.Поэтому все вопросы и пожелания пишите автору разговорника!
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Bilgi isteği ve teklif mektuplarının alındığının teyidi

1 ... tarihli bilgi isteyen mektubunuzu aldık.

2 . . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza teşekkür
eder, şirketinizle çalışmayı çok arzu ettiğimizi
size bildirmek isteriz.

3 . . . tarihli bilgi isteyen mektubunuzu aldık; size
aşağıdaki teklifte bulunmak istiyoruz:

4 . . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap ola-
rak, bir süredir orada bir köprübaşı kurmaya
çalıştığımızı size bildirmek isteriz.

Подтверждение получения письма-запроса и письма-предложения.


1 Мы получили ваше письмо-запрос информации датированное …(дата).

2 Благодарим вас за письмо-запрос, датированное …(дата) и сообщаем вам,
что хотим сотрудничать с вашей фирмой.

3 Мы получили ваше письмо-запрос от …(дата) и хотим сделать вам
следующее предложение:

4 В ответ на ваше письмо от …(дата) хотим сообщить вам,
что долгое время мы пытались создать там плацдарм для бизнеса.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11618
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Здравствуйте! Я в свободное время работаю на выставках переводчиком и благодаря вам, узнала много нового,спасибо! :smile3:
Аватара пользователя
Anastasia MR
 
Сообщения: 1
Регистрация: 20 фев 2013

Модераторы

vika, Natali$ka

Фильтры

След.

Навигация

Вернуться в Турецкий язык

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20