Слова и устойчивые обороты

Все вопросы, связанные с изучением, происхождением и грамматикой турецкого языка. Переводы текстов, песен. Изучаем турецкий вместе!
БРАК/СВАДЬБА

medeni nikah - гражданский брак
dini nikah - церковный брак
evlilik kurumu - институт брака
evlilik hayatı — супружеская/семейная жизнь
evlendirme/nikâh dairesi — бюро регистрации браков

düğün hediyesi - свадебный подарок
düğünlük esvap —свадебный наряд/костюм
bal ayı yolculuğu/seyahati —свадебное путешествие

evlilik birliği - брачный союз
evlenme cüzdanı - брачное свидетельство
evlilik çağı - брачный возраст
zifaf/gerdek gecesi - брачная ночь
çiftleşme dansı - брачный танец

gelinlik - венчальное платье
genç evliler — молодожёны

çoluk çocuk - чада и домочадцы, семейство
çoluk çocuğa karışmak — обзавестись семейством
çoluk çocuk sahibi — отец семейства

evlilik dışı doğan - рожденный вне брака
evli barklı - семейный, женатый; замужняя

yaşlı kız - старая дева
evde kalmak - остаться в девках

nikâh düşmek — не иметь юридических и иных препятствий к вступлению в брак
nikâh etmek — вступать в брак, брать в жёны
biriye evli bulunmak/olmak - состоять в бракe с кем-л.
nikâhı olmak — быть зарегистрированным, состоять в браке
nikâh tazelemek — вторично бракосочетаться с мужем или женой после развода
nikâhı kıyılmak – расписаться


düğünü olmak/yapılmak - сыграть свадьбy
nikâh kıymak — зарегистрировать брак
evlenmek barklanmak — обзавестись семьёй

gelin almak — а) брать в жёны; б) брать новобрачную в дом жениха
gelin etmek — выдавать замуж
gelin olmak — стать невестой; выйти замуж
güvey girmek — а) жениться; б) поселиться в доме невесты


nikâhları dün kıyıldı - они расписались вчера
gelinlik kızları var - у нее уже дочери невесты

güvey olmadık, ama kapı dışında bekledik — ≈ и мы не лыком шиты
evli evine, köylü köyüne — каждому своё
турецкий с Гёкяном, арабский с Кенаном
Аватара пользователя
[email protected]@[email protected]
Чародейка
 
Сообщения: 9118
Фото: 131
Регистрация: 28 окт 2009
Откуда: Москва

СЕМЬЯ/ДОМ

aile bütçesi - семейный бюджет
aile dostu - друг семьи
aile plânlaması - планирование семьи
aile portresi - семейный портрет
aile reisi - глава семьи
baba ocağı — отцовский/отчий дом
ev halkı, çoluk çocuk — чада и домочадцы, члены семьи
ev adamı - [хороший] семьянин
ev gailesi - заботы (о доме, семье и т. п.)
ev işi - домашние дела
evli adam - семейный человек
ailesel durum - семейное положение

bir kunduz ailesi - семья бобров
kedigiller - семейство кошачьих
ıhlamurgiller - семейство липовых

Hint-Avrupa dil ailesi - семья индоевропейских языков

aile kurmak —создать семью
ev açmak - создать семью; создать свой дом (женившись, отделиться от родителей)
ev bark yıkmak — разлучить супругов, разбить семью
ev yıkmak - разрушить семью
çoluk çocuğa karışmak, ev bark sahibi olmak - стать отцом семейства
ocağına darı ekmek, ocağına incir dikmek — разорять чью-л. семью
ocağı sönmek — распадаться (о семье)
ocağını söndürmek — истребить чей-л. род

evine bağlıdır — он семьянин; он привязан к своей семье

aile içinde - в домашнем кругу
ailevi durum nedeniyle - по домашним/семейным обстоятельствам


ak koyunun kara kuzusu da olur - в семье не без урода
турецкий с Гёкяном, арабский с Кенаном
Аватара пользователя
[email protected]@[email protected]
Чародейка
 
Сообщения: 9118
Фото: 131
Регистрация: 28 окт 2009
Откуда: Москва

Ой не нашла я девочки турецких фразеологизмов, пролистав 3 стр.
Кто может написать, если знает как турки говорят "у него сейчас уши горят"/эквивалент, если человека обсуждают в данный момент, но он в другом месте.
Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver.
Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.
Hz. Mevlâna
Аватара пользователя
[email protected]
Белоснежка
 
Сообщения: 4629
Фото: 30
Регистрация: 23 янв 2009

Ой не нашла я девочки турецких фразеологизмов, пролистав 3 стр.
Кто может написать, если знает как турки говорят "у него сейчас уши горят"/эквивалент, если человека обсуждают в данный момент, но он в другом месте.


... они в таких случаях говорят - у него сейчас в ушах звенит \вроде как примета такая\
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Lenu
мечта сбывается и ...
 
Сообщения: 7707
Фото: 69
Регистрация: 29 июн 2008
Откуда: Moskova - Antalya

"у него сейчас уши горят"/эквивалент, если человека обсуждают в данный момент, но он в другом месте.

ответ в картинке
Изображение

Kulak çınlaması: Kulağınız yanıyorsa biri sizi anıyor demektir. Sol kulak yanıyorsa anan kişi kötü, sağ kulak yanıyorsa iyi niyetlidir.

Изображение

РАЗЖИГАНИЕ/ГОРЕНИЕ/КРАСНЕНИЕ

ateş yakmak — развести огонь
bir sigara yakmak — закурить
kulaklarına kadar kızarmak — покраснеть до корней волос;
ızarıp bozarmak — меняться в лице; то краснеть, то бледнеть (от стыда, смущения, гнева и т. п.)
utancından kızarmak — краснеть от стыда
yanıp tutuşmak - сгорать от любви
ihtirasları/tutkuları körüklemek - разжигать страсти
kinleri körüklenmek/kızıştırmak - разжигать ненависть
iştahını kabartmak - разжигать чей-л. аппетит
sıcak gözyaşları dökmek - плакать горючими слезами
elektriği yakmak — зажечь электричество
sobayı yakmak — затопить печь

bu sözü işitince kızardı — услышав эти слова, он покраснел
utancından kulaklarına kadar kızardı — от стыда она покраснела до корней волос
kirazlar kızarıyor artık - черешня уже краснеет
soğuktan ellerim kızardı у меня от холода покраснели руки
güneşten kolları yandı — у него руки обгорели на солнце
heyecandan yüzü yanıyordu - от волнения y нее горело лицо
yüzü alev alevdi — у нее лицо горело огнем
ayazdan yanakları kıpkırmızı olmuştu - у нее на морозе покраснели щеки
onu utandırmayacağım - ему не придется за меня краснеть
dokunma, elin yanar — не трогай – обожжёшься
uzakta kırmızı bir şey görünüyordu - вдали что-то краснело —
ateşler içinde günlerce yanar — все дни он весь горит/в жару
sevincinden gözleri ışıl ısıldı - у него глаза горели от радости
(vahşi) hayvanın gözleri ateş gibi parlıyordu —глаза зверя горели огнем
biberden ağzım yanıyordu — у меня от перца горело во рту
şehir ışıklar içindeydi —город горел огнями
biber ağzı yakar — перец жжёт рот
fırın daha yanmadı - печь еще не горит
böreği yaktın - пирог у тебя сгорел
güneşten yüzü yandı - у него на солнце сгорело лицо
güneşte vücudunu yaktı — он весь обгорел на солнце
bugün güneş yakıyor — солнце сегодня палит
güneş çimleri yaktı — солнце выжгло все травы
ateşi başına vurdu — кровь бросилась ему в голову, он пришёл в исступление/сильное возбуждение/в ярость
eteğini ütülerken yaktı — она сожгла/спалила юбку, когда её гладила


kavga kızıştı — спор разгорелся
ev yandı — дом сгорел
lâmba yandı — лампа зажглась
ekmek yandı — хлеб подгорел
börek yandı - пирог сгорел
çöpleri yakmak — сжечь мусор
kağıt yanar - бумага горит
orman yanıyordu – горел лес

kızarık gözler —покрасневшие глаза

yanıcı madde - горючее вещество
горючий материал - tutuşur malzeme


ateş olmayan yerden duman çıkmaz — нет дыма без огня
ateş düştüğü yeri yakar — беду ощущает только тот, на кого она сваливается
ateşe vursa duman vermez — у него среди зимы снега не выпросишь
турецкий с Гёкяном, арабский с Кенаном
Аватара пользователя
[email protected]@[email protected]
Чародейка
 
Сообщения: 9118
Фото: 131
Регистрация: 28 окт 2009
Откуда: Москва

oyun havası — танцевальная мелодия, плясовой мотив
dans havası — танцевальная музыка
köy havaları — деревенские напевы
göbek havası - музыкальное сопровождение при исполнении танца живота
klasik danslar - классические танцы
halk/folk oyunları - народные танцы
"Potoveç "Dansları" – "Половецкие пляски"
oyuna kaldırmak — приглашать на танец
polka oynamak - танцевать польку
sevinçten göbek atmak - плясать от радости
göbek atmak - исполнять танец живота
halay çekmek/tepmek — танцевать халай

türküsünü çağırmak - плясать под чью-л. дудку

her tarafını kıvıra kıvıra oynadı — она танцевала, кокетливо извиваясь всем телом
neredeyse sevincinden oynayacaktı - он готов был пуститься в пляс от радости

oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş — девушка, не умеющая танцевать, сказала, что ей мало места
турецкий с Гёкяном, арабский с Кенаном
Аватара пользователя
[email protected]@[email protected]
Чародейка
 
Сообщения: 9118
Фото: 131
Регистрация: 28 окт 2009
Откуда: Москва

ВОЛОСЫ


kılı kırk yarmak - всё перебирать по волоску, скрупулёзно разбираться в чём , изучать во всех деталях
kıl payı kalmak - быть на волоске от чего
saçlarını kıvırmak — а) завиться, сделать завивку; б) закрутить волосы
saç değiştirmek - менять прическy
saç yaptırmak — сделать причёску
saçına kar yağmak поседеть
sakal bırakmak/koyuvermek/salıvermek/uzatmak — отпускать/отращивать бороду
saçları topuz halinde (ensesinde) toplamak - собрать волосы в пучок (на затылке) —
saçını başını yolmak - рвать на себе волосы
sakalı değirmende ağartmak — дожить до седых волос, а ума не нажить
sakalına göre tarak vurmak — гладить по шёрстке, во всём угождать
tıraşı gelmek/uzamak — обрасти (бородой, щетиной)
sakalına gülmek посмеиваться исподтишка, смеяться в бороду
saçı topuklarını dövmek - иметь косы/волосы до пят
tıraşı bir karış uzamak - обрасти щетиной

sakallı keçi — коза с бородой
bayat bir haber - новость с бородой


saç demeti — прядь/пук волос
kıvırcık saç — кудрявые/курчавые волосы
düz saç - прямые волосы
saç örgüsü — коса (волос)
berberin yanığı saç —прическа, сделанная парикмахером
domuz kılı - свиная щетина

saç sakala karışmış обросший, нечёсаный, небритый

iki kalın örgüsü var — у неё две толстые косы
ölmesine kıl kadar kalıyordu его жизнь висела на волоске, он был на волоске от смерти
ölmesine ramak/kıl kalmıştı - он был на волосок от смерти, его жизнь висела на волоске
saçının teline dokunulsa ... - если y него с головы упадет хоть один волосок ...

saçı uzun aklı kısa — волос долог - ум короток
турецкий с Гёкяном, арабский с Кенаном
Аватара пользователя
[email protected]@[email protected]
Чародейка
 
Сообщения: 9118
Фото: 131
Регистрация: 28 окт 2009
Откуда: Москва

Спасибо Леночки:)
Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver.
Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.
Hz. Mevlâna
Аватара пользователя
[email protected]
Белоснежка
 
Сообщения: 4629
Фото: 30
Регистрация: 23 янв 2009

Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Frida, для переводов есть другая тема. Будьте внимательнее.
Модератор
Простите меня, пожалуйста, если сможете, за то, что у меня моё мнение, а не ваше.
Аватара пользователя
Assyat
Халиф
 
Сообщения: 10231
Фото: 63
Регистрация: 10 авг 2003
Откуда: Checkpoint Charlie

мухи и мушки

Сообщение Frida-5 | 2012/03/07 12:08
sinek (муха)

onu hangi sinek sokmuş? - какая муха его укусила?
pireyi deve yapmak (habbeyi kubbe yapmak) - делать из мухи слона
sapır sapır ölüyorlar - мрут как мухи
sinek kanadının sesi duyuluyor - слышно как муха пролетит
içkili olarak - под мухой, в нетрезвом виде

(мушка)
birine nişan almak- взять кого-л. на мушку
yapıştırma ben - мушка на лице
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

ayak (-ğı) - нога

Сообщение Frida-5 | 2012/03/07 12:48
(нога)

ayağa kalkmak - встать на ноги (о больном)
ayak ayak üstüne atmak - положить нога на ногу
baş aşağı - вверх ногами, с ног на голову
bir ayağı çukurda olmak - стоять одной ногой в могиле
bir koşu gidip geliver - одна нога здесь другая там
imam bile okurken yanılır - конь о четырех ногах и тот спотыкается (посл) = имам и тот читает ошибочно
kitabı ters tutmak - держать книгу вверх ногами, наоборот
tüm aile ayaktaydı - вся семья была на ногах
uygun adımla yürümek - идти нога в ногу
zamana ayak uydurmak - идти в ногу со временем
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Re: burun - нос

Сообщение Frida-5 | 2012/03/07 13:18
burnunu sokmak + Д.п. – совать свой нос в...

burnunun dibinde - под самым носом у кого-л.
genizden konuşmak - говорить в нос
kapıyı birinin yüzüne kapamak - закрыть дверь перед самым носом
rüzgara göre yelken açmak - держать нос по ветру
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

el ayağı bağlı – связанный по рукам и ногам
el falı – гадание по руке
eli boş dönmek – вернуться с пустыми руками
el adamı – незнакомец, чужой (посторонний) человек
yabancı ellerde – в чужих краях, на чужбине
eline sağlık! – дай Бог тебе здоровья (за то, что ты сделал для нас)!
elde mi? – разве это возможно?


переходить из рук в руки - elden ele dolaşmak / geçmek
она мастерица на все руки - kadının on parmağında on marifet var
держать что-либо под рукой - el altında bulundurmak
быть у кого-либо под рукой - elinin altında olmak
Руки прочь! (Убери руки!) - Ellini çek!
руки вверх! - eller yukarı!
рука об руку - el ele
из первых рук - ilk elden
у меня до этого руки не доходят - buna elim değmiyor
протянуть руку дружбы кому-либо - dostluk elini uzatmak
подать / протянуть кому-либо руку помощи - yardım elini uzatmak
прибрать к рукам кого-либо - avucunun içine almak
прибрать к рукам что-либо - üstüne oturmak / iç etmek
быть у кого-либо правой рукой - sağ kolu olmak
взять что-либо в свои руки - kendine eline almak
держать себя в руках - kendine sahip olmak
возьми себя в руки! - kendine hakim ol!
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

dil bilme – знание языка
dili uzatmak – распускать язык
dilini tutmak – придерживать свой язык
dil yarası – боль, причинённая словом

древние языки - eski diller
научный язык - bilim dili
юридический язык - hukuk dili
языком цифр - rakamların diliyle
государственный / официальный язык - resmi dil
взять / добыть языка - dil tutmak / almak
язык без костей - dilin kemeği yok
язык мой - враг мой - Bülbülün çektiği dilinin
держать язык за зубами - ağzını pek tutmak / diline sağlam olmak
болтать / трепать языком - boşboğazlık etmek
у него отнялся язык - dili tutuldu
слово сорвалось у него с языка - bu söz ağzından kaçtı
языковые явления - dilsel fenomenler
языковая группа - dilsel grup
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

сон

Сообщение Frida-5 | 2012/03/12 15:59
uyku çuvalı – соня, любитель поспать

бред во сне - uykuda olan / uykudaki sayıklamalar
провести ночь без сна - geceyi uyumadan / uykusuz geçirmek
сонные глаза - uykulu gözler
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Re: gönül - сердце

Сообщение Frida-5 | 2012/03/12 16:35
gönül acısı – муки любви, сердечные муки
gönülü sönmek – охладеть, разлюбить
gönül vermek + Д.п. – полюбить кого-л.


покорять сердца - gönülleri fethetmek
от всего сердца - canadan gönülden
по сердцу - gönlüne göre
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Re: gönül - сердце

Сообщение Frida-5 | 2012/03/12 16:37
у нее (него) нет сердца - onda kalp yok
у нее (него) каменное сердце -taşyüreklidir
положа руку на сердце - elini kalbine / vicdanına koyarak
в сердцах - kızgınlıkla / öfkeye kapılarak
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Re: сон

Сообщение Assyat | 2012/03/12 22:48
ağır uyku – крепкий сон
deliksiz uyku – беспробудный сон
uyku ilacı – снотворное средство
uyku zamanı – время сна
Простите меня, пожалуйста, если сможете, за то, что у меня моё мнение, а не ваше.
Аватара пользователя
Assyat
Халиф
 
Сообщения: 10231
Фото: 63
Регистрация: 10 авг 2003
Откуда: Checkpoint Charlie

bir göz atmak – бросать взгляд
çıplak gözle – невооруженным глазом
göz etmek – строить глазки кому-л.
göz kaybolmak – исчезнуть с глаз долой
gözüm! – милый! дорогой!
kötü göz – дурной глаз
şaşmaz göz – верный глаз
herşeyi göze almak – идти на всё; ни перед чем не останавливаться


С глаз долой - из сердца вон! - gözden ırak olan gönülden de ırak olur
В чужом глазу сучок видит, а в своем - бревна не замечает! - Kendi gözündeki merteği görmez de elin gözündeki çöpü görürотвести глаза в сторону - gözünü ayırmak
ради прекрасных глаз -kara gözleri için
на глазах у всех -herkesin gözü önünde
c глазу на глаз - başbaşa
с закрытыми глазами -gözü kapalı
глазом не моргнув - gözünü kırpmadan
c пьяных глаз - sarhoş haliyle / tütsülü başıyla
и глазом моргнуть не успеешь - göz kapayıp açcıcaya kadar / göz açıp kapamadan
беречь пуще глаза - gözü gibi sakınmak
не верить своим глазам -gözlerine inanamamak
бросаться / лезть в глаза, выделяться - göze çarpmak
хоть глаз выколи -zifiri karanlık
встать перед глазами /происходить на глазах - gözlerinin önüne gelmek
закрывать глаза на что-либо - göz yummak
опустить / потупить глаза -gözlerini yere indirmek
открывать кому-либо глаза на что-либо - gözünü açmak
отводить / прятать глаза - gözlerini kaçırmak
насколько хватает / хватало глаз -gözün alabildiğine
попасться кому-либо на глаза -gözüne ilişmek
пробежать глазами - gözden geçirivermek
проглядеть / просмотреть / высмотреть все глаза - gözleri yollarda kalmak
поедать глазами - gözle yemek
резать глаз (а) - göze batmak
сказать прямо в глаза (лицо) - yüzüne karşı söylemek
скрыться из глаз - gözden kaybolmak
смотреть большими глазами на кого/что-либо -hayret hayret bakmak
смотреть / глядеть смерти прямо в глаза -ölümle yüz yüze gelmek
увидеть своими (собственными) глазами -gözüyle görmek
стоять перед глазами -gözlerinin önünden gitmemek
не спускать глаз с кого/чего-либо - özünü ayırmamak
Аватара пользователя
Frida-5
счастливая жена
 
Сообщения: 5544
Регистрация: 01 фев 2009

Модераторы

vika, Natali$ka

Фильтры

След.Пред.

Навигация

Вернуться в Турецкий язык

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: Александрова Ирина и гости: 15