Страница 1 из 1

Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/10 01:37
alias19
Помогите перевести поговорки с турецкогоДумаю, многим они пригодятся.

ЧАСТИЧНО!!! НЕ ВСЕ!!!

Просьба, не давайте мине по башке, она и так болит...


Öküz altında buzağı aranmaz.

Havlayan köpek ısırmaz.

Vakitsiz öten horozun başını keserler.

Yenilen pehlivan güreşe doymaz.

Öfke ile kalkan zararla oturur.

Eşek hoşaftan ne anlar (anlamaz).

Ne ekersen, onu biçersin.( Ektiğini biçersin.)

Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıp.

Bekarlık sultanlıktır.

Sinek kücüktür, ama mide bulandırır.

Kuzguna yavrusu şahin görünür.

İğneği kendine batır çuvaldızı başkasına.

Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.

Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Çabuk parlayan çabuk soner.

Sakınılan göze çöp batar.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Ağaç yaş iken eğilir.

Terzi kendi sokuğunu dikemezmiş.

Bir taşla iki kuş vurmak...

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Abanın kadri, yağmurda bilinir.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

Acele yürüyen yolda kalır.
Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

Aç tavuk kendini darı ambarından zannedermiş.

Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

Adamakla mal tükenmez.

Ağaçtan maşa yörükten paşa olmaz.
Ağlama ölü için, ağla deli için.
Akşamın hayrından sabahın şerri hayırlıdır.
Alim unutmuş, kalem unutmamış.

Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.
Asil azmaz bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır.
Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

Az tamah, çok ziyan getirir.

Azıtmış, kudurmuştan beterdir.

Baba koruk yer oğullun dişi kamaşır.

Bakmakla usta olunsa köpekler kasap olurdu.

Bal olan yerde sinek de bulunur.

Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.

Baskın basanındır.

Bastığın yer bayram olsun.

Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.
Bekâra karı boşamak kolaydır.

Beleş peynir fare kapanında bulunur.
Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.

Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.

Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.

Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla ... silme kestirin.


Cami ne kadar büyük olursa, imam yine bildiğini okur.
Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.

Çıkmadık candan, umut kesilmez.

Çıngıraklı deve kaybolmaz.
Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.
Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.

Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.

Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

Davacısı kadı olanın, yardımcısı Allah olsun.

Dediğim dedik, çaldığım düdük.

Deli, deliyi görünce değneğini saklar.

Demirden korkan trene binmez.
Deveye sormuşlar:’Neden boynun eğri?’’Nerem doğru ki!’Demiş.
Deveye’ inişi mi seversin, yokuşu mu’ demişler, ‘düz yere kıran mı girdi’ demiş.
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
Dibi görünmeyen kuyudan su içilmez.
Domuzu vurmuşlar kanı ormana yayılmış.
Eceli gelen köpek, cami duvarına siyer.

Ekmeden biçmek Allah’a mahsustur.
Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.
El atına binen çabuk iner.
El eli yur, el de döner yüzü yur.
El eliyle yılan tut, bir ucunu yalan tut.
El gör elini beğen, harman gör yelini beğen.
El yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz zanneder.
El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez.
Emanet atın kuskunu yokuşta kopar.
Er dayıya, kız ebeye çekermiş.
Er dediğin otutturunca bucağa, çekince kucağa yakışmalı.
Erkek tazıya çul dayanmaz.
Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı


Eşeğe cilve yap demişler, tutmuş çifte atmış.

Eşeği süren, osuruğuna katlanır.

Eşeğin yoksa enişten de mi yok?
Fare çıktığı deliği bilir.

Fare olmadan çuval delinmez.
Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü.
Gailesiz baş yerin altında.
Gelini bindirmişler deveye, gör kısmet nereye.
Gıramınan yiyen dirheminen çıkarır.
Giden gelse dedem gelirdi.
Gökyüzünde düğün var desen, kadın merdiven kumaya kalkar.

Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü patlar.

Gurbette övünmek, hamamda türkü söylemeye benzer.

Ha sana, mesana, bütün işler kaldı bizim Hasan’a.
Hafif taşla ... silerler, ağır taşla okka döverler.
Hak deyince akan sular durur.

Halep ordaysa arşın burada.
Hasım hasmı ateşe atar, dost başta tutar.
Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur.

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.
Hıyar akçesi ile alınan eşeğin ölümü sudan olur.

Hocanın dediğini yap yaptığını yapma.
Horozu çok olan köyde, sabah geç olur.

Irgatın kötüsü akşama doğru kıvrar.
Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

Isırgan otuyla taharet olmaz.

İki gönül bir olunca, samanlık seyran olur.


İnsan eti ağır olur.

İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında.
İslamın şartı beş, altıncısı insaf demişler.
İstediğini söyleyen , istemediğini işitir.

İyilik et de denize at, balık bilmezse halik bilir.
İyilik et kele, övünsün ele.

Kabahat samur kürk olsa, kimse üstüne almaz.

Kaçanın anası ağlamazmış.

Kadın vardır vezir eder, kadın vardır rezil eder.

Kalçalı kadından pençeli oğlan doğar.
Kanı kanla değil suyla yıkarlar.
Kartala bir ok değmiş, yine kendi teleğinden.
Katranı kaynat, olur mu şeker, cinsi bozuk cinsine çeker.
Kavun, karpuz yata yata büyür.

Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.
Kazanırsan dost kazan düşmanı anada doğurur.

Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.

Köpek suya düşünce yüzmeyi öğrenir.

Kör oğlunun katırı, ne vurursan götürü.
Körler memleketinde, şaşılar padişah olur.

Kul bunalmazsa Hızır yetişmez.
Kurda ‘boynun neden kalın’ demişler, ‘kendi işimi kendim yaparım da ondan’ demiş.
Lodosun gözü yaşlı olur.
Mal melameti örter.
Milletinden almayan ölürmüş illetinden.
Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.

Namaza meyilli olmayanın, kulağı ezanda olmaz.

Ne umarsın bacından, bacın ölmüş acından.
Ne verirsen elinle, o gider seninle.
Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl.


Olanla ölene çare yoktur.
Öksüz güler mi, meğer yanıla.
Ölmüş adamın cebine harçlık konmaz.
Ölmüş eşek nallı olur.
Önüm kavurga kavurur, arkam harman savurur.
Paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar.
Pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın.
Pekmezi küpten, kadını kökten al.

Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir.

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

Püf demeye dudak ister.

Rüzgar esmeyince, yaprak oynamaz.

Sac tava geldi hamur tükendi, demir tava geldi ömür tükendi.
Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün bile kokmamış.
Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağa.
Sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen , patlatırlar enseni.
Sev seni seveni hak ile yeksan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır`da sultan olsa.

Seyrek git dostuna, kalksın ayak üstüne.
Sıcakla zenginden zarar gelmez.
Sırrını açma dostuna, oda söyler dostuna.

Sinek pis değil mide bulandırır.
Su akarken, testiyi doldurmalı.

Su bulanmayınca, durulmaz.

Sükut, ikrardan gelir.

Sürüden ayrılanı, kurtlar yer.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Şeyh uçmaz, müridi uçurur.

Şeytanın dostluğu darağacına kadardır.

Şimşek çakmadan, gök gürlemez.

Tarlanın taşlısı, kadının saçlısı makbuldür.

Taş kayadan koparsa yosun tutmaz.
Taş yerinde ağırdır.
Tavuğu seyretmeli ama ağzını açtırmamalı.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

Terzi kendi söküğünü dikmez.

Teşbihte (temsilde) hata olmaz.

Tevekkelinin gemisi batmaz.

Tilkini dönüp geleceği yer kürkçü dükkanı

Türk ‘poh poh’tan, şehirli ‘peh peh’ten hoşlanır.
Utananın oğlu kızı olmamış.
Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz.
Vücut kocar, gönül kocamaz.
Yabancı koyun kenara yatar.
Yanık yerin otu, tez biter.

Yarası olan gocunur.

Yarım elma, gönül alma.

Yarım hekim candan, yarım imam dinden eder.

Yarınki kazdan, bugünkü tavuk yeğdir.

Yaş kesen, baş keser.

Yaşın yanında kuruda yanar.Yatanın, yürüyene borcu vardır.

Yavaş atın çiftesi pek olur.

Yavuz it ününü kendi arttırır.

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

Yılanı deri değiştirirken göremezsin.

Yol kenarındaki meyve ile hancının kızı çabuk olgunlaşır.
Yumurtada tüy bitmez.
Zahmetsiz rahmet olmaz.

Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.

Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.
Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
Zenginin horozu bile yumurtlar.
Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.

Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/10 01:39
Катька
Что так поскромничала?Над было ещё больше написать

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/10 01:42
alias19
Хватит. Этих у меня нет, а пара сотен других уже есть!

Потом всё в кучу скинем и опубликуем на сайте.

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/10 02:01
Aleyna
млина...ну чего мучаться, купи ты книжечку за 100р - 1000 ve 1 atasözü (Русско-турецкая книжка)

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/10 02:03
Aleyna
Я тут перевела несколько, давно еще кстати...на форуме пылятся


Türk Atasözleri

Öküz altında buzağı aranmaz.
Не ищи теленка под быком.

Havlayan köpek ısırmaz.
Брехливая собака не кусается (= собака, которая много лает - не кусается.)

Vakitsiz öten horozun başını keserler.
Петуху, кукарекающему не вовремя, отрезают голову.

Öfke ile kalkan zararla oturur.
Встающий с гневом садится с убытком.

Eşek hoşaftan ne anlar (anlamaz).
Что осел понимает в компоте = как свинья в апельсине

Ne ekersen, o'nu biçersin.( Ektiğini biçersin.)
Что посеешь - то и пожнешь.

Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıp.
Нестыдно не знать - стыдно не учиться.

Bekarlık sultanlıktır.
Холостяк сам себе хозяин.

Sinek kücüktür, ama mide bulandırır.
Муха маленькая, а вызывает тошноту.

Kuzguna yavrusu şahin görünür.
Свой птенец и ворону кажется соколом.

İğneği kendine batır çuvaldızı başkasına.
[сначала] Кольни себя иголкой, а потом испробуй рогожную иглу на другом.

Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.
Только слепой купит червивые бобы.

Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.
Ягненка, отбившегося от стада, хватает волк.

Ateş düştüğü yeri yakar.
Огонь сжигает только то место, куда падает (= беду ощущает только тот, на кого она свалилась.)

Çabuk parlayan çabuk söner.
Что быстро загорается, то быстро и гаснет (= быстро хорошо не бывает)

Sakinilan göze çöp batar.
В оберегаемый глаз соринка попадает (= у семи нянек дитя без глазу)

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
Каков в колыбельке, таков и в могилку (= букв. Каков человек в семь, таков и в семьдесят [лет])

Ağaç yaş iken eğilir.
Дерево гнется пока молодо.

Terzi kendi sokuğunu dikemezmiş.
Портной не может зашить прореху в своей одежде.

Bir taşla iki kuş vurmak...
Одним камнем убить двух птиц (= одним ударов убить двух зайцев)

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Один в поле не воин (= одна голова хорошо, а две лучше)

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/11 00:05
alias19
Хде купить?

Спасибо за перевод!

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/11 23:10
Катька

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/13 11:39
Aleyna
у нас на Соколе в МЕТРОМАРКЕТе))))

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/13 13:12
alias19
Вау! Пасиб!

Re: Помогите перевести поговорки с турецкого

СообщениеДобавлено: 2005/04/13 23:41
Olurum_sana