Девочки-переводчицы, а переведите тесты!

Все вопросы, связанные с изучением, происхождением и грамматикой турецкого языка. Переводы текстов, песен. Изучаем турецкий вместе!
Девочки, пожалуйста, переведите тесты, вывесим в турецком разделе, пущай тюрки тож приобщаются к великому празднику :)
Тесты тута: /forum/viewtopic.php?p=1509207

Ну и как грится чок вам тешекюрчик :)
Аватара пользователя
Closhka
Клошка-Красная Фесочка(Clubber)
 
Сообщения: 3121
Фото: 347
Регистрация: 18 июл 2003
Откуда: Львів

История

Tarih

1. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk hava yolu (İstanbul- Anakara) ne zaman açılmıştır?

а) 1928 yılında
b) 1933 yılında
c) 1939 yılında
d) 1948 yılında

2. Hangi sultan ordusu 1453 tarihinde Konstantinopol'ü fethetti?

а) Murat II
b) Mehmet VI
c) Mehmet Fatih II
d) Abdül Hamid I

3. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?

а) 1925
b) 1950
c) 1923
d) 1998

4. Noel Baba ve Santa Klaus'un prototipi hangi şehirde yaşadı?

а) Anatalya
b) Erzurum
c) Demre
d) Finike

5. Timeo danaos et dona ferentes (Yunanlar'dan korkuyorum, özellikle hediye getirdikleri zaman) deyimi Türkiye'de olan hangi olayın sayesinde oluştu?

а) Osmanlı Cumhuriyeti'nin Balkan topraklarının fethetmesi
b) Truva fethetmesi
c) Kırım yarımadası'nın fethetmesi
d) Asya'nın fethetmesi

6. Sultanlardan hangisi yeni çeri kurdu (Rusça'da yanıçarı sözü)?

а) Sultan Murad I
b) Sultan Orhan
c) Sultan Süleyman I Kanuni
d) Sultan İbrahim

7. Türkiye'nin son sultanı kimdir?

а) Sultan Murad IV
b) Sultan Abdul Hamid II
c) Sultan Mehmet VI
d) Sultan Selim III


8. Türkiye'de hangi asırda lale devri vardı?

а) XVI
b) XVII
c) XVIII
d) XIX

9. Smyrna hangi şehrin eski ismi?

а) İzmit
b) Bursa
c) İzmir
d) Ankara

10. Anatolia Türklerin (Anadolu) ilk başkenti hangisiydi?

а) Konstantinopol.
b) Adrianopol.
c) Konya
d) Аnkara

11. Rusya-Türkiye ilişkileri ne zaman kuruldu?

а) Vladimir Monomah zamanında
b) Korkunç İvan zamanında
c) Petro I zamanında
d) Büyük İvan zamanında

12. Ne kadar Rus- Türk savaş vardı?

а) 3
b) 4
c) 10
d) 12

13. Osmanlı Cumhuriyeti'nin yeri nerdeydi?

а) Anatolia yarımadası (Anadolu)
b) Ön Asya, Avrupa ve Afrika
c) Afrika ve Asya
d) Çukotka

14. Osmanlı Cumhuriyeti'nde Rusya'nın ilk büyükelçisi kimdi?

а) Tolstoy P.
b) Obreskov
c) Pleşeyev
d) Bulgakov

15. 23 Aralık 1876 tarihinde hangi tarihi hadise oldu?

а) İstanbul üniversitesi'nin açılışı
b) Jön Türklerin kuruluşu
c) İlk Türk Anayasa ilan etmesi
d) İlk Türk Parlamento'nun çalışma başlangıcı

16. Jön Türklerin ilk kongresi hangi şehirdeydi?

а) İstanbul
b) Ankara
c) Paris
d) Londra
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

География

Çoğrafya

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin modern başkenti hangisi?

1. İstanbul
2. Bursa
3. Ankara
4. Trabzon

2. Türkiye'nin kaç ülkeyle toprak sınırları var?

1. 5
2. 8
3. 7
4. 9

3. Anadolu Yarımadası hangi denizle çevrili değil?

1. Marmara Denizi
2. Ölü Deniz
3. Karadeniz
4. Akdeniz


5. Bosfor ... ve ... ile bağlıyor.

1. Karadeniz ve Ege Denizi
2. İyonya Denizi ve Karadeniz
3 .Marmara Denizi ve Karadeniz
3. Akdeniz ve Marmara Denizi

6. Türkiye kaç bölgeye bölünmüş?

1. 5 bölge
2. 10 bölge
3. 4 bölge
4. 7 bölge


8. Volkanik Erciyes Dağı hangi şehirde bulunuyor?

1. Kayseri
2. Ankara
3. Erzurum
4. Konya

9. Doğu Türkiye'de bulunan Van gölü neyle ünlü?

1.balıklar
2.kediler
3.köpekler
4.endemikler

10. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra, Şam ve Kerbela'yla bile hac ziyareti konusunda rekabet eden hangi cami 4.üncü yer almaktadır?

1. Selimiye Camisi
2. Hudavendigar Camisi
3. Eyub Camisi
4. Bayazid Camisi

11. Gündüzün belli bir saatte ince belli kızının gölgesini alan Alaeddin(Alaaddin değil) Keykubat Camisi hangi şehrin yanında bulunuyor?

1. Ani
2. Niğde
3. Kütahya
4. Demircik

12. ... dünya rezervinden %25'i Türkiye'ye düşüyor.

1. Mermer
2. Kömür
3. Cıva
4. Uranyum

13. Türkiye'nin en yüksek noktası:

1. Büyük Ararat şehri
2. Erciyes şehri
3. Hasan şehri
4. Uludağ şehri

14. Türkiye'de tuhaf adlı bir şehir vardır, onun adı hangisi?

1. Hiç
2. Köy
3. Adsız
4. Nigde

15. Türkiye'nin en kuzey noktası

1. İgneada
2. Kerempe
3. Usta
4. İnceburun

16. Aşağıdaki şehirlerin batıdan doğuya ilerleyen hangisi?

1. Bursa, Isparta, Kayseri, Malatya
2. Isparta, Kayseri, Bursa, Malatya
3. Bursa, Kayseri, Isparta, Malatya
4. Kayseri, Ispartа, Bursa, Malatya

17.Aşağıdaki göllerin doğudan batıya ilerleyen hangisi?

1. Tuz, Van, Kuş, Beyşehir
2. Van, Tuz, Beyşehir, Kuş
3. Beyşehir, Tuz, Van, Kuş
4. Kuş, Van, Tuz, Beyşehir

18. Tuz gölüne hangi nehir giriyor?

1. Fırat nehri
2. Kızıl Irmak
3. Göksu
4. göle nehirler girmiyor

19. Antalya çukureli kuzey tarafından hangi sıradağ ile çevrili?

1. Batı Toros Dağları
2. Doğu Toros Dağları
3. Orada dağ sistemi yok
4. Kuzey Anadolu Dağları
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

предлагаю свою версию перевода теста по географииCoğrafya

1. Türkiye Cumhuriyet’in başkenti

1. İstanbul
2. Bursa
3. Ankara
4. Trabzon


2. Türkiye karasal alanda kaç ülke ile sınır komşusudur?

1. 5
2. 8
3. 7
4. 9


3. Denizlerden hangisi Anadolu Yarımadasını çevrelemez?

1. Marmara Denizi
2. Lut Gölü
3. Karadeniz
4. Akdeniz


5. İstanbul Boğazı hangi denizleri birleştirir?

1. Karadeniz ile Ege Denizi
2. İyonya Denizi ile Karadeniz
3 .Marmara Denizi ile Karadeniz
4. Akdeniz ile Marmara Denizi


6. Türkiye’nin kaç bölgesi vardır?

1. 5
2. 10
3. 4
4. 7


8.Volkan kökenli olan Erciyes Dağı hangi şehirde bulunmaktadır?

1. Kayseri
2. Ankara
3. Erzurum
4. Konya9. Türkiye’nin doğusunda bulunan Van Gölü neyi ile ünlü:

1.balıklarıyla
2.kedileriyle
3.köpekleriyle
4.endemiğiyle


10.Aşağıdaki camiilerden hangisi Şam ve Kerbela ile rekabet ederek en önemli hac yerleri sıralamasında olan Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra dördüncü sırada yer alır?

1. Selimiye Camii
2. Hüdavendigar Camii
3. Eyüp Sultan Camii
4. Beyazit Camii

11. Belirli saatte giriş kapısında fidan boylu kadın silüeti bulunduran Alaeddin Keykubad Camii hangi şehrin yanında bulunmaktadır

1. Ani
2. Niğde
3. Kütahya
4. Demirci


12. Dünyadaki rezervin 25% Türkiye’de bulunur

1. mermer
2. kömür
3. civa
4. uranyum


13. Türkiye’nin en yüksek noktası

1. Ağrı Dağı
2. Erciyes Dağı
3. Hasan Dağı
4. Uludağ


14. Türkiye’de (Ruslar için) adı tuhaf olan şehir var. Onun adı…

1. Nikak
2. Selo
3. İsimsiz
4. Niğde


15. Türkeye’nin en kuzey noktası

1. İğneada Burnu
2. Kerempa Burnu
3. Usta Burnu
4. İnce Burun


16. Aşağıdaki şehirlerin batıdan doğuya sıralanması bakımından hangisi doğrudur

1. Bursa, Isparta, Kayseri, Malatya
2. Isparta, Kayseri, Bursa, Malatya
3. Bursa, Kayseri, Isparta, Malatya
4. Kayseri, Isparta, Bursa, Malatya


17. Aşağıdaki göllerin doğudan batıya sıralanması bakımından hangisi doğrudur

1. Tuz Gölü, Van Gölü, Kuş Gölü, Beyşehir Gölü
2. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Kuş Gölü
3. Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Van Gölü, Kuş Gölü
4. Kuş Gölü, Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü


18. Bu nehirlerden hangisi Tuz Gölüne dökülür?

1. Fırat
2. Kızılırmak
3. Göksu
4. Tuz Gölüne hiçbir nehir dökülmez


19. Anadolu ovasını kuzeyde hangi sıradağlar kuşatır?

1. Batı Toroslar Западный тавр
2. Doğu Toroslar Восточный тавр
3. Orada sıradağlar yoktur
4. Kuzey Anadolu Dağları
Аватара пользователя
kamnata
падишах
 
Сообщения: 463
Фото: 1
Регистрация: 21 май 2007
Откуда: Izmir/Россия

ATATÜRK

1. Atatürk çiftliğinde hangi denizler şeklinde 2 tane havuz inşaa edildi?

1. Akdeniz ve Karadeniz
2. Marmara Denizi ve Karadeniz
3. Akdeniz ve Ege Denizi
4. Akdeniz ve Marmara Denizi

2. Fes giyme hangi sebeplerden dolayı yasaklandı?

1. politik ve estetik
2. sosyal ve ekonomik
3. sosyal ve estetik
4. Atatürk gururlu ve dik başlı olduğundan


3. Atatürk tarafından desteklenen ve Türk uzmanlar tarafından geliştiren Güneş Dil Teorisinden bahsedin.
Güneş Dil Teoresi hangi bilim dalına ait? Doğru cevap için 5 puan verilmektedir.
Güneş Dil Teoresi'nin kısa açıklaması için 15 puan verilmektedir.

4. Cumhurbaşkanı olduğunda Atatürk bir Fransız gazetede şunu okumuştur: ''Türkiye'yi bir sarhoş(Kemal kendisi), bir kör(başbakan) ve 300 sağır(adaylar) hükmediyor''.
''Bu yazar haklı değil, Türkiye'yi ...... hükmediyor'',- demiş Atatürk.
Devam edin (3 puan).


5. Türkiye Avrupa Kronolojisine(M.S) hangi yılda geçti?

1. 1930
2. 1923
3. 1925
4. 1934

6. Atatürk zamanında oluşan bayan okullarda bayanlar annelik, ev işleri ve dikim dışında ne okuyorlardı?

1. okuma
2. matematik
3. kağıttan çiçek yapma sanatı
4. örme


7. Haziran 1934 yılında tarihinde önemli hangi hadise olmuş?

1. Avrupa Kronolojisine geçme kararı
2. Kilisenin devletten ayırma kararı
3. Soyadı konulması kararı
4. Mustafa Kemal Atatürk'ün 4.üncü defa cumhurbaşkanı olarak seçilmesi


8. Atatürk, Bu Tanrı'nın içeceği diye hangi içecekten bahsetti?

1. rakı
2. Fransız Şarap
3. su
4. ayran

9. Atatürk'ün halefi kimdi?

1. İsmet İnönü
2. Celal Bayar
3. Salih Bozoh
4. kimse


10. Genç Mustafa Kemal yakın arkadaşı olan Nuri ile konuşurken arkadaşlarına ve yakınlarına bir devlet görevi verirmiş. Sen kim olacaksın diye Nuri'nin sorusuna, Atatürk dedi ki: ''.... insan olurum''.
Gelecek cumhurbaşkanı ne cevap verdi? (10 puan)


11. Atatürk'ün üvey kızlarından biri .... olmuş.

1. Türkiye'de ilk bayan- pilot
2. Türkiye'de ilk bayan doktor
3. Türkiye'de ilk bayan gazeteci
4. Türkiye'de ilk bayan professör

12. Atatürk'ün deyimi hangisi?

1. "Ne mutlu müslümanım diyene!"
2. "Ne mutlu Türküm diyene!"
3. "Ne mutlu özgürlüyüm diyene!"
4. "Ne mutlu erkeğim diyene!"

13. Atatürk hangi yabancı dil biliyordu?
1. İtalyanca ve Kürtçe
2. Rusça ve İngilizce
3. Fransızca ve Almanca
4. Arapça ve Yunanca

14. Atatürk ... okulunda geometri dersini Türkçe okudu:

1. İzmit okulunda
2. Sivas okulunda
3. Bursa okulunda
4. Trabzon okulunda

15. Atatürk .... kurdu.

1. Türk Dil bilimi Kurumu
2. Türk Coğrafya Kurumu
3. Türk Matematik Kurumu
4. Türk Türistik Kurumu

16. Atatürk ... oynamayı severdi:
1. futbol
2. hokey
3. tavla
4. satranç

17. Türkiye'de Atatürk soyadını ...
1. kullanmayı yasakladılar
2. Atatürk'ün torunları ve gelecek kuşaklar kullanıyor
3. öksüzlere veriyorlar
4. her isteyen kendine alabilir
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

İSTANBUL

1. СSultan Ahmet Camisi'nin (Mavi Cami) kaç minaresi var?
1.1
2.2
3.6
4.10

2. İstanbul'da hangi taşıt yok?

1. otobüs
2. tramvay
3. troleybüs
4. metro


3. İstanbul'un ilk ismi neydi?

1. İstanbul
2. Bizans
3. Konstantinopol
4. Царь-град В турецком Константинополь и царь-рад одно и то же!


4. Sant Sofya tapınağı kaç sene inşaat ediliyordu?

1. 1 yıl
2. 10 yıl cıvarında
3. 6 yıl cıvarında
4. 4 yıldan fazla5. Konstantinopol'ün ana sokağının ismi neydi?

1. Orta
2. Ana
3. Merkezi
4. İmparator

6. İmparatör Konstantin yeni şehri kime adadı?

1. oğluna
2. Tiha Tanrıçasına
3. babasına
4. Meryem Ana'ya

7. İstanbul'da ilk üniversite hangi yılda açılmıştır?

1. 1694
2. 1817
3. 1870
4. 1904

8. Yustinian zamanındaki Nika ayaklanması hangi yılda oldu?

1. 486 yılında
2. 562 yılında
3. 532 yılında
4. 530 yılında

9. 1737 yılında açılmış ilk sosyetik kurumu hangisi?

1. Askeri Tıbbi Okulu
2. Galatasaray Lisesi
3. Üniversite
4. MÜhendis- Topçu Okulu

10. Oleg ve İgor Knezi'lerin Konstantinopol'e hangi dönemde gidişleri vardı?

1. 9.uncu asrın ilk yarısı
2. 9.uncu asrın ikinci yarısı
3. 10.uncu asrın ilk yarısı
4. 10.uncu asrın ikinci yarısı

11. Binlerce hayatları alan Konstantinopol'de 740 yılında hangi hadise vardı?

1. şehrinin Haçlı Akınlarının tarafından fethedilmesi
2. veba salgını
3. deprem
4. kuraklık dolayısıyla çıkan açlık

12. Moder İstanbul'un hangi bölgesinin yerinde Kolhedon şehri vardı?

1. Ortaköy
2. Sultan Ahmet
3. Kadıköy
4. Karaköy

13. Aya Sofya Kilisesi için önemli 2 Şubat 1935 yılında hangi hadise oldu? (5 puan)


14. Zeyrek, Faner, Maltepe, Kabataş, Levent İstanbul'un bölgeleri. Bunlar arasında hangisi İstanbul'un bölgesi değil ve neden? :) (3 puan)

15. Herkesin tarafından sevilen Tünel neyle ünlü?

1. dünyada ilk yeraltı taşıma sistemi
2. kıta Avrupa'sında ilk yeraltı taşıma sistemi
3. en derin yeraltı taşıma sistemi
4. en güzel yeraltı taşıma sistemi

16. Modern İstanbul'da kaç tane tarihi tramvay hattı var?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4


17. Dünya bir devlet olsaydı onun başkenti İstanbul olurdu diyen kim?

1. Napoleon
2. Atatürk
3. Winston Churchill
4. Forumuz
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

Девочки!!!!!!!!!!!!!
Вы просто кинг-сайз!
Вы лучшие!
Ой спасибо!

Аватара пользователя
Closhka
Клошка-Красная Фесочка(Clubber)
 
Сообщения: 3121
Фото: 347
Регистрация: 18 июл 2003
Откуда: Львів

Natali$ka, а ты не могла бы вывесить эти тесты в турецко-язычном разделе?
Пожалуйста!

В начале напиши что-то типа: Это викторина ко Дню Независимости Турции. Ответы присылайте на [email][email protected][/email] Оставляйте вопрос и правильный вариант ответа.


Может кто из тюрков поучаствует?

Спасибо!
Аватара пользователя
Closhka
Клошка-Красная Фесочка(Clubber)
 
Сообщения: 3121
Фото: 347
Регистрация: 18 июл 2003
Откуда: Львів

Я разместила в разделе Sohbet Sohbet.
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta


14. Türkiye'de tuhaf adlı bir şehir vardır, onun adı hangisi?

1. Hiç
2. Köy
3. Adsız
4. Nigde

1


странный и оч субъективный вопрос. или для всех турок странным названием является вполне конкретное? они все мягко скажем подходят...ну разве что кроме НИГ"ДЭ, но зато оно странно для русского уха.
а еще я в нее ем!
Аватара пользователя
wonder15
Королева аула
 
Сообщения: 6946
Фото: 2
Регистрация: 08 июн 2005
Откуда: с того света вас беспокоят

Да, этот для тюрок надо бы убрать :)
Аватара пользователя
Closhka
Клошка-Красная Фесочка(Clubber)
 
Сообщения: 3121
Фото: 347
Регистрация: 18 июл 2003
Откуда: Львів

Мне кажется для турок нужно составить отдельный тест на знание русского языка,литературы,географии,культуры
и разместить его в блоке турецкого форума
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11599
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

А я то уже и убрать не могу. Правка уже тю-тю
Так что вы для себя отметьте, когда правильные ответы подсчитывать будете
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

Алл, а это хорошая идея!
Отпечатки наших пальцев на жизнях, которых мы касаемся, не тускнеют...

Инфо-блог о визовых процедурах, трудоустройстве, законодательстве Турции Иностранцы в Турции теперь на фэйсбуке.
Аватара пользователя
Natali$ka
ПереводчиК
 
Сообщения: 6655
Фото: 17
Регистрация: 01 сен 2008
Откуда: Aleksandretta

а давайте турецкие мужья составят для нас (вернее, для вас, мне пока такого щастья не упало) подобные тесты про турцию, а вы для них про россию.
и будете семьями отвечать. у кого баллы выше - тот и не моет посуду!
а еще я в нее ем!
Аватара пользователя
wonder15
Королева аула
 
Сообщения: 6946
Фото: 2
Регистрация: 08 июн 2005
Откуда: с того света вас беспокоят

Модераторы

vika, Natali$ka

Фильтры

Навигация

Вернуться в Турецкий язык

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: Google [Bot] и гости: 13