Ders 1

Rusca ogrenmek isteyen Turkler icin bir forum

Ders 1

Сообщение Kedicik | 2007/10/20 23:16
Ders 1 bölüm 1

ЧАСТИ РЕЧИ SÖZCÜK ÖĞELERİ

Rusçada on değişik dilbilgisi ödesi vardır. Rusça sözcüklerin biri bu on öğeden bırıne aittir. Anca, değişik anlam ve kullanışı olan bir sözcuk bu öğrelerden birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan, önden ve sondan eklemeli çekimeli bir dil olan Rusçada birçok için on gruptan yalnızca şu gruba aittir demek mümkün değildir. Ancak anlam ve biçim olarak kullanılışına bakarak hangi gruba bağlı olduğunu söylenebilir. Aynı sözcük başka anlmda kullanışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.

Örneğin: русский sözcüğü
Rus,Rus erkeği isim
Rus- (s)i sırfat
Rusya-(s)i sırfat
Bu sözcüğün hem İSİM hem de SIRFAT olarak kullanıldığını görüyorsunuz.Rusça türetilen çekimi ve hecelerde değişken vurgu yapsına sahip olduüundan yazılışı aynı, yanı haflerle yazılan bazı sözcükler farklı anlamlara da gelmektedir.
Örneğin:
Стоúт [sta’it] – o yakta duruyor
Стóит[‘stoit] – eder, değer
Ужé[uj’e] - artık
ýже[‘uje]daha dar

Bu sözcüklerin yazılışı aynı olduğunu halde, vurgunun değişik heceye düşmesi nedeniyle farklı anlamlara gelmektedirler. Birçok sözcük öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamda hangi grupta olduğunu da öğrenmek gerekir.
Sözünü ettim on adet öğe şunlardır. Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkartmayanız.

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ – İSİMLER

İsmin tanımı

Varlıklaara ad olan sözcüklere isim denir. İsimler, insan, hayvan, bitki, eşya ve soyut kavramları adlandılan sözcüklerdir.
дом [dom] ev
школа[şkóla] okul
словарь[slovar’] sözlük
студент[studènt] öğrenci
кошка[kóşka] kedi (dişi)

Россия[rassíya] Rusya
Москва[Maskvá] Moskova
Стамбул[Stabúl] İstanbul
Турция[Túrtsiya] Türkiye
Земля[Zemlyá] Dünya
Сергей[Sergèy] Sergey

народ [naród] halk
экипаж [ekipáj] ekip, grup
толпа [talpá]kalabalık
человечество [çelavèçestva]insanlık
молодёжь [maladèj]gençlik
здоровье [zdaróv’ye]sağlık
белизна [belızná]beyazlık
красота [krasatá]güzellik
дух [duh]ruh
смелость [smèlost’]cesaret
радость [rádost’]sevinç

Yukarıda sıralanan sözcükler birer isimdirler. Bunlar tanımda belrttiğimi somut ve nesneleri adlandırmaktadırlar.


КАТЕГОРИИ ИМЁН İSİMLERİN TÜRLERİ
Rusçada isimler genel olarak Türkçede olduğu gibidirler.bunların tüleri ve özelliklerini sıraya görelim.
Rusçada isimler aşağıda gördüğümüz dört gruptan birine girerler.

Cins isimler
Özel isimler
Topluluk isimleri
Bugrupları teker teker ele alıp Türkçe karşılıkları ile inceleyelim.

Türkçedeki ;’’ ağaç: ev: masa kedi, elma, su’’ gibi sözcükler bu tip isimlerdir. Bunlar gösterdikleri varlıkların tümüne aittir. Ömeğin: “ağaç” cinslerinin ortak ismidir. Öğrenci sözcüğü tüm öğrenciler için kullanılan bir isimdir. Bu isimlerin Rusça karşılıkları da şunlardır:
ağaç
ev
masa
kedi
elma
su
sözcükleri isimlendirdiklari türün hepsine isim olan ve hepsi tarafından paylaşılan isimlerdir. Bunlar birer CİNS İSİM’dir.

ÖZEL İSİMLER

Yukarıda gördüğümüz ve bir türün hepsi ait olan isimlere karşın, sadece bir tek şeye ait olan ve yalnız onu belirten isimler vardır.Bunlara ÖZEL İSİM denir. Çoğunlukta şahış ve yer isimleri bu türde sayılılar.
Иван [İván]İvan
Ахмет [Ahmet]Ahmet
Москва [Maskvá]Moskova
Стамбул [Stambúl]İstanbul
Господин Петров [Gaspadín Peróv]Bay Petrov
Россия [Rasíya]Rusya
Турция [Turtsiyá]Türkiye
Америка [Amérika]Amerika
Париж [Paríj]Paris
Özel isimlerin baş harflari her zaman biyik harfle yazılır.

SOYUT İSİMLER

Elle tutulup gözle görülen ve yukarıda gödüğümüz tür isimlere isimlendirillelıklardan başka, birer kavram, nitelik, durum gösteren isimler vardır ki bunlar SOYUT İSİMLER türünü oluştururlar.

страх [strah] korku
доброта [dabratá] iyilik, iyi kalplilik
дух [duh] ruh
вера [véra] inanç
красота [krasatá] güzellik
счастье [sçást’ye] mutluluk
надежда [nadéjda] ümit
радость [rádost’] mutluluk, sevinç

TOPLULUK İSİMLERİ

Aynı cınsten birçok varlığı topluca adlandıran, onları bir bütün olarak belirten sözcüklere TOPLULUK İSİMLERİ denir.
лес [les] orman
толпа [talpá] kalabalık
экипаж [ekipáj] ekip,grup
семья [sem’yá] aile
молодежь [maladéj] gençlik
человечество [çelavéçestva] insanlık
студенчество [studénçestva] öğrencilik


RUSÇA skype üzerinden öğrenmek isteyenler için canlı skype dersleri www.turkishonline.net
----------------------------------------
Материал любезно предоставлен нам пользователем uzmay Çok teşekkür ederiz!
When I'm good I'm really good
When I'm bad I'm better
Аватара пользователя
Kedicik
Султан
 
Сообщения: 583
Фото: 154
Регистрация: 12 июн 2005
Откуда: Moskova, Antalya, Berlin

Re: Ders 1

Сообщение Kedicik | 2007/10/22 19:37
СЛОЖНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ – BİLEŞİK İSİMLER

Genel olarak dört grupta topladığımız yukarıda isimler, çoğunlukta bir fiil kökü ile birleserek BİLESİK İSİMLER’i meydana getirirler.

сам [sam] kendi, kendisi
варить [varít’] pişirmek, kaynatmak
сам-о-вар [samovár] semaver
пар [par] buhar
ходить [hodít’] gitmek
пар-о-ход [parohód] buharlı gemi

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, ismin kendisi, fiilin kökü ve okutma seslisi “o”nun birleşiminden bütünüylyle farklı yazılış ve anlamı olan yani BİLEŞİK İSİM oluşmaktadır. Bu tip sözcüklere Rusçada sıkça rastlamak mümkündür.Материал любезно предоставлен нам пользователем uzmay Çok teşekkür ederiz
When I'm good I'm really good
When I'm bad I'm better
Аватара пользователя
Kedicik
Султан
 
Сообщения: 583
Фото: 154
Регистрация: 12 июн 2005
Откуда: Moskova, Antalya, Berlin

Re: Ders 1

Сообщение Kedicik | 2007/10/30 23:05
Ders 1 bölüm 2

İSİMLERİN CİNSİYETİ

Rusçadaki isimler:
Eril cins мужской род
Dişil cins женский род
Nötr cins средний род

Olmak üzere cinse ayrırır. İsimlerinin cinsiyeti son harflerine göre tayan edılır. Ancak canlı insan ve hayvan isimlerinin cinsiyeti, onların sgerçek fiziki cinsiyetleri ne göre tayin edilir.

Sırfaların, Sahiplik Zamirleri’nin bir kısmının. Sıra Sayıları’nın ve fiillerin GEÇMİŞ ZAMAN son takıları isimlerin ait olduğu cinsiyete göre değişir.

Örneğin :

Мужской род

новый дом [nóvıy dóm] yeni ev
мой стол [móy stól] masam
второй урок [vtaróy urók] ikinci ders
ушёл брат [uşöl brát] erkek-kardeş gitti

Женский род

новая книга [nóvaya kníga] yeni kitap
моя машина [moyá kníga] arabam
вторая ручка [vtaráya rúçka] ikinci kalem
ушла сестра [uşlá sistrá]kız-kardeşim gitti

Средний род

новое пальто [nóvoe pal’tó] yeni manto
моё письмо [moyö pis’mó] mektubum
второе дерево [vtaróe dérevo] ikinci ağaç
ушло дитя [uşló dityá] çocuk gitti

SÖZLÜK
Eril cins

отец [atéts] baba
брат [brát] erkek kardeş
юноша [‘yünoşa] genç adam
мужчина [muşçína] erkek
сын [sın] erkek çocuğu
парень [páren’] delikanlı
дедушка [déduşka] dede
дядя [dyádya] dayı, amca
друг [drúg] erkek arkadaş
дом [dom] ev
стол [stol] masa
урок [urok] ders
мел [mel] tebeşir

Dişil cins
мама [máma] anne
дочь [doç’] kız çocoğu
учительница [uçítel’nitsa] bayan öğretmen
девушка [dévuşka] kız
сестра [sestrá] kız kardeş
студентка [studéntka] bayan öğrenci
подруга [padrúga] kız arkadaş
тётя [työtya] teyze, hala


Да – evet [da]
Нет- hayır [nyet]
Это – bu [eto]
То – şu, o [to]
Привет – selam [privet]
Я – ben [ya]
Ты – sen [tı]
Как дела – nasılsın [kak dela]
Кто – Kim? [kto]
А – ya [a]
И -[i] ve ,ile

Çevirin Привéт. Как делá? Я – девушка. Ты кто? А я парень. Это дом? – Да, это да. А то стол? Нет, то мел. Это урок. Привет. Как дела? Кто это? Это сын.Материал любезно предоставлен нам пользователем uzmay Çok teşekkür ederiz!
When I'm good I'm really good
When I'm bad I'm better
Аватара пользователя
Kedicik
Султан
 
Сообщения: 583
Фото: 154
Регистрация: 12 июн 2005
Откуда: Moskova, Antalya, Berlin

Re: Ders 1

Сообщение altunoz | 2007/11/06 23:50
iyide hocam daha 10 a kadar saymadan hemen pat diye dilbilgisine basladik.
Аватара пользователя
altunoz
VETERAN
 
Сообщения: 110
Фото: 8
Регистрация: 29 мар 2005

Re: Ders 1

Сообщение Kedicik | 2007/11/07 14:23
Alıştırma 1

1. çözümleyin ve akılda tutun. Çok kolay ama önemli! Проанализируйте и запомните. Это просто, но очень важно!

Он.eril Она. Dişil
Журналист gazeteci Журналистка gazeteci
Студент erkek-öğrenci Студентка kadın-öğrenci
Спортсмен sporcu Спортсменка kadın-sporcu

Юрист hukukçu Юрист kadın-hukukçu
Инженер mühendis Инженер kadın-mühendis
Президент başkan Президент kadın-başkan
Фотограф fotoğrafçı Фотограф kadın-fotoğrafçı
Врач doktor Врач kadın-doktor

Актер aktör Актриса kadın-aktör
Учитель öğretmen Учительница. Kadın-öğretmen

2. Şimdi kontrol ettin. Çiftleri bulun.Запомнили? Проверьте себя. Дайте пару.

Он журналист, она ….
Он студент, она ….
Она юрист, он …..
Она актриса, он …..
Он спортсмен, она……
Он инженер, она …..
Он фотограф, она ….
Она врач, он ….
Она учительница, он …..


Одушевленные canlı/ cansız isimler неодушевленные существительные.


Canlı isimler Одушевленные существительные.

Это кто. ОН
Это брат. Это дядя.
Это друг. Это дедушка.
Это муж. Это врач.
Это сын Это учитель.
Это папа.


Это кто. ОНА
Это сестра. Это тетя.
Это подруга. Это бабушка.
Это жена. Это врач.
Это дочь. Это учительница.
Это мама.


Cansız isimler Неодушевленные существительные

Это что. ОН.
Это журнал.
Это фильм.
Это карандаш.
Это учебник.
Это город.
Это дом.
Это мотоцикл.
Это университет.
Это словарь.


Это что. ОНА.
Это газета.
Это музыка.
Это ручка.
Это книга.
Это страна.
Это квартира.
Это машина.
Это аудитория.
Это тетрадь.


Это что. ОНО.
Это радио.
Это кино.
Это письмо.
Это пальто.
Это море.
Это кафе.
Это здание.
Это окно.
Это вино.

yapılmış ev görevleriniz [email][email protected]">[email protected]</a> veya <a href="mailto:[email protected][/email]
gönderebilirsiniz kontrol için.

Kedicik

dusica-vesna
When I'm good I'm really good
When I'm bad I'm better
Аватара пользователя
Kedicik
Султан
 
Сообщения: 583
Фото: 154
Регистрация: 12 июн 2005
Откуда: Moskova, Antalya, Berlin

Re: Ders 1

Сообщение NADIYE | 2007/11/22 12:15
Soru Cümlesi

Soru cümlesi yapılırken cümlenin sonuna soru işareti konulur ve ses tonunda ayarlama yapılır.

Olumlu Cevap

Olumlu cevap verilirken cümlenin başına "evet" anlamına gelen "да " eklenir.

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?
да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.
этo тeтрадь ? (eta tetrad ) bu defter midir ?
да , этo тeтрадь (da,eta tetrad) evet, bu defterdir.

Olumsuz Cevap

Olumsuz cevap verirken ise "этo" dan sonra olumsuzluk eki olan "нe" yi ekleriz.İsterseniz cümle başına "hayır" anlamına gelen "нeт" sözcüğünü de ekleyebilirsiniz.

этo тeтрадь ? (eta tetrad’ ? ) bu defter midir ?
нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.
этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil.
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, насколько мало я знаю...

http://turkey-info.ru/site_rules_new.html
Аватара пользователя
NADIYE
Будем Откровенны
 
Сообщения: 960
Регистрация: 17 окт 2006
Откуда: Rusya-Turkiye

Re: Ders 1

Сообщение Anonim | 2007/12/24 21:58
Rusca'yı цğrenmeyi зok istiyorum. Pratik yapabileceğim birisi ile tanışmayı зok istiyorum. Pratik olmayınca зok zor oluyor. Kim bilir belki pratik yapabileceğim bir bayanla tanışabilirim. Sabırsızlıkla o gьnь bekliyorum.
Аватара пользователя
Anonim
 

Re: Ders 1

Сообщение Yildiz! | 2007/12/24 23:24
Sırf pratik yetmez..öncellikle gramer bilmeni lazım..pratik sonra..
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11634
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Re: Ders 1

Сообщение @[email protected] | 2007/12/28 15:33
Rusca'yı цğrenmeyi зok istiyorum. Pratik yapabileceğim birisi ile tanışmayı зok istiyorum. Pratik olmayınca зok zor oluyor. Kim bilir belki pratik yapabileceğim bir bayanla tanışabilirim. Sabırsızlıkla o gьnь bekliyorum.


Hacı pratik yapmak için Rusyaya git. Bayan olması şart değil. Orada ne ararsan var. Her yerde pratik yap. Yolda, evde, pazarda
Gidelim derken?
Аватара пользователя
@[email protected]
Султан
 
Сообщения: 913
Фото: 3
Регистрация: 17 май 2006
Откуда: Ruhummu ? Bedenimmi?

Re: Ders 1

Сообщение nyurkaa | 2007/12/30 20:44

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?
да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.
нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.
этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil.

который раз сталкиваюсь со случаями, что при написании русских слов латинскими буквами впихивают букву 'i'. Скажите, это особенная методика преподавания русского языка, с чем это связано? Даже мне, будучи русской, трудно это читать
♥ღ♥ღ♥ღ
Аватара пользователя
nyurkaa
Kinali kuzu
 
Сообщения: 2968
Фото: 288
Регистрация: 08 окт 2005

Re: Ders 1

Сообщение Kedicik | 2007/12/30 21:43
Да кстати тоже не понимаю. Сначала думала может мягкие согласные так обозначают...Потом смотрю нет вроде..зачем это нужно? Это меншает они потом так и говорят неправильно..переучивать приходится.
When I'm good I'm really good
When I'm bad I'm better
Аватара пользователя
Kedicik
Султан
 
Сообщения: 583
Фото: 154
Регистрация: 12 июн 2005
Откуда: Moskova, Antalya, Berlin

Re: Ders 1

Сообщение Yildiz! | 2007/12/30 22:32
Для турок это вполне нормально.Дело все в речевом аппарате,который просто не расчитан на выговаривание двух шипящих или твердых рядом идущих букв.
Вот почему у нас СТамбул,а у них ИСТанбул?
Все потому что не могут они выговорить "СТ" вместе,поэтому буквой i они как бы смягчают выговор разбивая слово на несколько слогов ИС ТАН БУЛ
или например слово СПрайт,они немного разряжают его буквой ы(по закону гармонии) то есть получается что-то вроде ЫСЫпрайт
я уже молчу про такое слово как например город Donetsk tsk для них это просто кошмар
вообщем это из-за строения языка и речевого аппарата.
Турецкий язык онлайн по Скайп.Skype üzerinden Rusça
Аватара пользователя
Yildiz!
Звезда Востока
 
Сообщения: 11634
Фото: 414
Регистрация: 27 фев 2005
Откуда: Донецк

Re: Ders 1

Сообщение nyurkaa | 2007/12/30 23:26
Я тоже было подумала на их "речевой аппарат", но мой специально вставлял эти Ы и И, якобы, потому что русские сами так говорят (ведь его так научили!), а не потому что не мог выговорить слова. Например, то же слово İstanbul (Истанбул) они же не произносят как "Исытанбул".
Дак может, не стоит целенаправленно заставлять так писать и говорить.
♥ღ♥ღ♥ღ
Аватара пользователя
nyurkaa
Kinali kuzu
 
Сообщения: 2968
Фото: 288
Регистрация: 08 окт 2005

Re: Ders 1

Сообщение nyurkaa | 2007/12/30 23:31
Да кстати тоже не понимаю. Сначала думала может мягкие согласные так обозначают...Потом смотрю нет вроде..зачем это нужно? Это меншает они потом так и говорят неправильно..переучивать приходится.

Я сама сколько времени потратила не то, чтобы своего переучить. Дак ведь по-началу он даже сопротивлялся, мол, моя преподовательница лучше знает. Еле справилась, а то по ушам ездило
♥ღ♥ღ♥ღ
Аватара пользователя
nyurkaa
Kinali kuzu
 
Сообщения: 2968
Фото: 288
Регистрация: 08 окт 2005

Re: Ders 1

Сообщение Assy | 2008/01/02 15:38

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?
да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.
нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.
этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil.

который раз сталкиваюсь со случаями, что при написании русских слов латинскими буквами впихивают букву 'i'. Скажите, это особенная методика преподавания русского языка, с чем это связано? Даже мне, будучи русской, трудно это читать

это просто правила Международного фонетического алфавита-системы записи слов различных языков в транскрипции латинским алфавитом, ведь наш звук Е- это дифтонг, вспомните в школе проходили ЙЭ, так вот запись ie правильная тк если написать просто E то читалься это будет как Э
хорошо еще у турков ы есть и ш на наше щ похоже... им в этом плане легче чем европейцам например
Мало ли в Бразилии Педров...И не сосчитать....
Аватара пользователя
Assy
Лисья мордаха)
 
Сообщения: 4412
Фото: 33
Регистрация: 04 ноя 2004
Откуда: Istanbul

Re: Ders 1

Сообщение nyurkaa | 2008/01/03 14:56

этo студeнт ? (eta sıtudient) bu erkek öğrenci midir ?
да , этo студeнт. (da,eta sıtudient) evet , bu bir erkek öğrencidir.
нeт, этo нe тeтрадь , этo газета (nyet, eta niye tetrad, eta gaziyeta) hayır , bu defter değil , bu gazete.
этo нe тeтрадь (eta niye tetrad) bu defter değil.

который раз сталкиваюсь со случаями, что при написании русских слов латинскими буквами впихивают букву 'i'. Скажите, это особенная методика преподавания русского языка, с чем это связано? Даже мне, будучи русской, трудно это читать

это просто правила Международного фонетического алфавита-системы записи слов различных языков в транскрипции латинским алфавитом, ведь наш звук Е- это дифтонг, вспомните в школе проходили ЙЭ, так вот запись ie правильная тк если написать просто E то читалься это будет как Э
хорошо еще у турков ы есть и ш на наше щ похоже... им в этом плане легче чем европейцам например

Так, стоп, может, я что-то не так понимаю. Насчёт Ё,Е,Ю,Я - это буквы, которые в начале слова, либо после гласных, либо после букв Ь,Ъ действительно читаются как ЙО, ЙЕ, ЙУ, ЙА.
Но на случаи, приведенные в верхнем топике они не распространяются.
То есть, мы не читаем "СТУДЕНТ" как "СТУДЙЕНТ", "НЕТ" как НЙЕТ" и "ГАЗЕТА" как "ГАЗЙЕТА". Так что практически каждый иностранец поймет и правильно прочитает вышеприведенные слова в написании student, net, gazeta, конечно, за исключением вариантов с буквой Ь (но это другая песня).

если написать просто E то читалься это будет как Э

На турецкий язык это не распространяется, ведь у них буква Е между согласных читается так же, как и у нас
♥ღ♥ღ♥ღ
Аватара пользователя
nyurkaa
Kinali kuzu
 
Сообщения: 2968
Фото: 288
Регистрация: 08 окт 2005

Re: Ders 1

Сообщение Assy | 2008/01/08 01:09
если написать просто E то читалься это будет как Э

На турецкий язык это не распространяется, ведь у них буква Е между согласных читается так же, как и у нас

да я тож для простоты им и ч пишу как ç и ш как ş
а есть правила написания звуков))) вообщем е это ЙЭ)))
Мало ли в Бразилии Педров...И не сосчитать....
Аватара пользователя
Assy
Лисья мордаха)
 
Сообщения: 4412
Фото: 33
Регистрация: 04 ноя 2004
Откуда: Istanbul

Re: Ders 1

Сообщение nyurkaa | 2008/01/08 21:05
Который раз убеждаюсь, как хорошо, что русский язык нам родной
♥ღ♥ღ♥ღ
Аватара пользователя
nyurkaa
Kinali kuzu
 
Сообщения: 2968
Фото: 288
Регистрация: 08 окт 2005

Re: Ders 1

Сообщение wonder15 | 2008/01/24 21:31
ага! я щас почитала вот это все и подумала, что не смогу объяснить откуда и почему так пишется, говорится и составляется. то есть вот сложные правила грамматики, которые когда-то изучаемы были нами в школе я еще объясню, а вот базовые вещи, которые для нас как воздух и мы даже не заморачиваемся над их существованием НИ ЗА ЧТО!

в турецком по-моему полегче, по крайней мере, начать не так уж сложно. хотя возможно турки тоже в недоумении как подать изначальный материал.
а еще я в нее ем!
Аватара пользователя
wonder15
Королева аула
 
Сообщения: 6947
Фото: 2
Регистрация: 08 июн 2005
Откуда: с того света вас беспокоят

dmoz-adult-image-galleries

Сообщение fefBreado | 2008/02/06 08:09
Аватара пользователя
fefBreado
 

Модераторы

vika, Natali$ka

Фильтры

След.

Навигация

Вернуться в Rusca Ogreniyoruz

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел форума просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1